999. Poselství Ježíše ze dne 20. prosince 2013 v 23:16.


V DEN SOUDU KONEČNĚ POCHOPÍTE BOŽÍ MOC


Má vroucně milovaná dcero,

na můj příkaz Satan a všichni jeho démoni ustoupí. Přes všechnu jejich moc jsou ničím přede Mnou, Synem člověka, Ježíšem Kristem. Přes všechnu mou pokoru, mé oběti, mé prosby k lidem, aby dovolili mé lásce je ke Mně přitáhnout, mé božství nesmí být nikdy podceněno. Má moc nesmí být nikdy špatně pochopena, neboť Já jsem všemocný a mé království bude trvat navěky, s lidmi, nebo bez nich, majících svobodnou vůli a tedy volbu Mě následovat, nebo ne.

I když hříchem způsobená lidská slabost činí každou osobu zranitelnou vůči pokušení Satana, nesmíte nikdy věřit, že třímá všechnu moc, protože tomu tak není. Každý démon, včetně svého mistra, šelmy, Mi na můj příkaz padne k nohám. Cožpak to nevíte? Neboť pouze jediný svým božstvím podřídí vše pod své nohy a tím jsem Já, Ježíš Kristus.

Každý z vás musí přijít ke Mně, aby dosáhl přízeň Boží. Miluji vás. Přitáhnu vás k sobě. Budu vás úpěnlivě prosit. Pokořím se před vámi. Dovolil jsem, abych byl pro vás vláčen po zemi, blátem, dříve, než jsem zemřel. Brzy budete stát přede Mnou. V Den soudu konečně pochopíte Boží moc, a pak poznáte, jaké to je přijít k mému božskému Světlu tváří v tvář. Mé Světlo je tak mocné, že jen čistí a pokorní je dokáží snést. Mnohé z vás přinutí padnout k zemi, až si přede Mnou budete zakrývat svou tvář. Velmi málo z vás obstojí přede Mnou, a přesto vás přitáhnu k sobě, dokud tam nebudete stát, jak jste měli, v plném odevzdání a naprosté poslušnosti ke Mně. V ten den se vaše svobodná vůle ukončí.


Váš Ježíš


zpět