998. Poselství Ježíše ze dne 18. prosince 2013 v 16:40.


POUZE BOŽÍ SVĚTLO MŮŽE PŘINÉST VĚČNOU RADOST


Má vroucně milovaná dcero,

začátek je bez konce. Jakmile je život stvořen mým Otcem a jakmile se člověk poprvé nadechne, bude existovat v těle a pak v duši na věky.

Největším tajemstvím věčného života je, že existuje, ať už si jej člověk zvolí, nebo ne. Člověk dostal dar svobodné vůle a až do dne svého posledního výdechu na zemi má na výběr. Může žít svůj život jak nejlépe je schopen a podle Božích zákonů a zasloužit si svou spásu, nebo může promarnit Pravdu o Boží existenci a žít podle svých vlastních tužeb. Když uspokojuje svou vlastní smyslnost, chamtivost a touhy, porušující Boží Slovo, bere na sebe strašná rizika, která budou mít následky na věčnost.

Šťastlivci, co získají nejskvělejší spásu, budou věčně žít v extázi v Božím království. Budou se těšit všem podobám slávy v jednotě s vůlí Boží a budou prožívat dokonalé bytí, jež nikdy neskončí. Ti, kdo se rozhodnou obrátit se k Bohu zády, i když bude Mnou učiněno veškeré úsilí k záchraně jejich žalostných duší, budou mít také věčnou existenci. Žel, budou trpět strašlivou agonií v osamění a beznadějné opuštěnosti. I oni budou vzkříšeni spolu s živými a mrtvými, ale jejich existence bude bolestná, protože nikdy nespatří Boží světlo. Pouze Boží Světlo může přinést věčnou blaženost.

Když se na zemi naposledy nadechnete, jednoduše to znamená, že budete vzati do další fáze cesty do věčnosti. Je pouze jediná cesta, kterou si zvolit, a je to ta, která vede ke Mně. Každá jiná cesta vás dovede do hrozné existence, a přesto mnoho pošetilých duší věří, že znají Pravdu, když odmítají existenci věčnosti.

Nesmíte nikdy odmítnout Pravdu, protože pouze Pravda vám může přinést věčnou spásu.


Váš Ježíš


zpět