997. Poselství Ježíše ze dne 16. prosince 2013 v 19:25.


SKRZE SVÁTOST KŘTU JE SÍLA ŠELMY OSLABENA


Má vroucně milovaná dcero,

když jste blízko mého srdce a vaše duše se Mi plně odevzdají, stane se několik věcí.

Nejprve zmizí veškerý strach z vlivu lidí na váš život. Na jeho místě bude pokoj a spokojenost, které přicházejí ode Mne, pokud skutečně přebývám ve vašem srdci a vaší duši. Žádné urážky, trápení nebo kritika vám nedokážou proniknout do duše, protože tuto bolest předáte Mně. Proto musíte zůstat vždy klidní a tiší, tváří v tvář takovým útokům.

Další milost, která vám bude dána, bude síla odolat pokušení k hříchu. Toto ďáblovo pokušení, jemuž jsou každodenně vystaveny všechny duše, je velmi silné a velmi málo lidí má sílu vůle vyhnout se pádu do hříchu. Pokud jste ale odevzdali svou vůli Mně, bude to má vůle, která bude přebývat ve vaší duši a překoná pokušení, jemuž budete vystaveni.

Vůbec nikdy nepodceňujte naprostou moc, kterou má Satan nad lidskou rasou. Tato moc je jako mohutná bouře; a tak jako silný, divoký poryv větru vás může srazit k zemi, lákadlo, nastražené vám Zlým, vás podobnou silou v několika vteřinách zvedne a vžene do hříchu, jemuž se snažíte vyhnout.

Člověk je zrozen s hříchem. Skrze svátost křtu, je síla šelmy oslabena. Potom, jak procházíte mnoha životními zkouškami a pokušeními, každý člověk bude lákán ke hříchu všeho druhu. Pouze ti, kteří tvrdě pracují, aby se hříchu vyhnuli, zvítězí v nelítostné bitvě, kterou zahájí zlo, aby pohltilo vaše duše. Častá rozmluva se Mnou je důležitá. Vše co potřebujete udělat, je mluvit se Mnou svými vlastními slovy. Proste Mě stále o odpuštění hříchů, kterých litujete. Přijímejte často svátosti. Potom, konečně, Mi důvěřujte, protože když tak učiníte, mám moc přitáhnout vás zpátky z pokraje hříchu. Když Mi odevzdáte svou vůli, má vůle se stane vůdčí silou, chránící vás před Satanem.

Tím, že se Mi naprosto odevzdáte, zdokonalíte svou duši.


Váš Ježíš


zpět