993. Poselství Ježíše ze dne 11. prosince 2013 v 22:30.


NEBOŤ KDYŽ TAKTO TRPÍTE, PŘINÁŠÍTE MI DUŠE A TI, KDO MI PŘINÁŠEJÍ DUŠE, PATŘÍ MNĚ


Má vroucně milovaná dcero,

jak se klam v mé církvi na zemi stupňuje, mnoho dalších duší bude svedeno falešnou pokorou a takzvanými veřejnými skutky velké dobročinnosti pro potřeby chudých.

Bude tak obtížné a těžké rozlišit pravdu, že mnozí se prostě nechají vtáhnout do nového učení, které nepochází ode Mne. Když vy, moji milovaní následovníci, si začnete všímat, jak vás lidé budou veřejně plísnit, nespravedlivě kritizovat, chovat se k vám s neobvyklou útočností a soužit vás, musíte vědět, že Satan dělá vše, co může, aby ve vašich srdcích vyvolal pochybnosti o této misi. On a jeho následovníci bojují každou vteřinu se všemi, kdo byli požehnáni darem Ducha Svatého. Ani jeden z vás, kdo bojuje, aby Mi pomohl zachraňovat duše, nebude ponechán na pokoji. Budete čelit mnoha překážkám, abyste opustili tuto misi a popřeli mé Slovo. Pokaždé, co se to stane, zaplavím vás svou ochranou a budete si vědomi mé přítomnosti ve vás, neboť to nejste vy, kdo s nimi bojuje, jsem to Já.

Budete-li zranění pro vaši lásku ke Mně, je to má bolest, kterou pocítíte. Když roníte slzy zármutku, protože Mě následujete a jste kvůli tomu souženi, jsou to mé slzy, které vám kanou. Když vámi pohrdají a zesměšňují vás, jsem to Já a všechno, co se Mnou souvisí, co urážejí, ne vy. A když odmrští vaši lásku a odvrátí se od vás, jsem to Já, od koho odcházejí. Vězte pak, že když zakoušíte tak těžké a strašně znepokojující zkoušky v mém jménu, že má přítomnost je nejsilnější. Když jsem tímto způsobem přítomen, budete s absolutní jistotou vědět, že jen mé dílo bude přitahovat tento druh utrpení. Pak vězte, že vás nikdy neopustím, neboť vaše láska ke Mně vám získá tu největší odměnu v mém království. Neboť když takto trpíte, přinášíte Mi duše, a ti, kdo Mi přinášejí duše, patří Mně tělem, duší i duchem. Jste ve Mně, se Mnou a Já žiji ve vás.

Miluji vás.


Váš Ježíš


zpět