987. Poselství Matky Spásy ze dne 5. prosince 2013 v 14:00.


MŮJ SYN ZEMŘEL PRO SPÁSU VAŠICH DUŠÍ, NE ABY VÁS ZBAVIL BOLESTÍ TOHOTO SVĚTA


Mé dítě,

svět bude svědkem proroctví z La Saletty jakmile nepřátelé Boha, vlci, oblečení v rouchu beránčím, nyní pyšně povstanou v církvi mého Syna na zemi a začnou hlásat kacířství, před kterým jsem varovala svět. Tento čas přišel.

Jak bylo předpověděno, temnota již sestoupila na církev a plán k pohlcení duší věrných bude pokračovat, dokud Tělo mého Syna nebude znesvěceno podle plánu antikrista. To, co mnozí lidé nevědí, je, že nepřátelé Boha, vedení antikristem – který se teprve dá poznat – věří v Boha. Nejenže v Boha věří, ale protože si oškliví vše, co má s Bohem co dělat, osnují spiknutí proti jeho plánu připravit svět na Druhý příchod mého Syna, Ježíše Krista.

Každému slovu, které můj Syn vysloví v těchto poselstvích, budou protiřečit napodobováním toho, co říká. Řekne-li můj Syn, připravte se nyní svátostmi a modlitbou, oni, jeho nepřátelé, učiní obdobná prohlášení, ale budou odlišná. Výzva na pomoc lidstvu – chudým – pronásledovaným – bude jejich hlavním cílem, nikoliv hlásáni Slova. Nebudou na vás naléhat, abyste se modlili za své duše, nebo za spásu ostatních duší. Ne, místo toho budou po vás požadovat, abyste těmto duším pomohli z humanitárního hlediska.

Až nebudete slýchat výzvu k záchraně svých duší od těch, kdo tvrdí, že reprezentují církev mého Syna, pak v srdci budete vědět, že něco jde opravdu špatně.

Můj Syn zemřel pro spásu vašich duší, ne aby vás zbavil bolestí tohoto světa, které budou stále existovat, dokud můj Syn znovu nezíská svůj právoplatný trůn, který Mu slíbil Bůh Nejvyšší. Nesmíte nikdy zapomenout Boží Slovo. Vše na čem teď záleží, je úpěnlivě prosit o spásu všech duší – bez ohledu na to, jsou-li králové, nebo žebráci.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět