979. Poselství Ježíše ze dne 24. listopadu 2013 v 16:45.


MILIARDY LIDÍ SE BUDOU TĚŠIT ŽIVOTU VĚČNÉ SLÁVY V PŘÍTOMNOSTI BOHA


Má vroucně milovaná dcero,

až přijdu, abych lidstvu přinesl úlevu od bolesti, kterou trpělo kvůli svému oddělení od Boha, musí být vděčné za tuto velkou milost. Díky ní se miliardy lidí budou těšit životu věčné slávy v přítomnosti Boha.

Tímto velkým skutkem milosrdenství přinesu úžasné zprávy o slavném slibu, kdy můj Druhý příchod – který bude následovat brzy po Varování – dokončí Boží plán pro jeho děti. Všechny duše dostanou tento dar mého milosrdenství, ale ne všechny jej přijmou. Ti, kdo jej nepřijmou, dostanou pouze krátký čas, ve kterém se rozhodnou, jaký druh života chtějí. Mohou si vybrat ten, v němž budou žít plný a dokonalý život v těle i duši v mém Novém ráji, nebo ten bez Boha. Ti, kteří si uvědomí, co to vlastně nabízím, nemohou nikdy takový dar odmítnout. Přesto ti, co Mě odmítnou, si budou spokojeně libovat v temnotě v domnění, že na tom nezáleží. Co však nevědí, je, že budou cítit strašlivou bolest, až budou ode Mne nakonec odděleni. Octnou se v černočerné propasti, kde nic neuvidí. Nebudou mít nic. Vše, co ucítí, bude zuřící oheň, který je bude trhat jako meč, což budou muset snášet navěky.

K oddělení od Boha došlo, když Satan pokoušel Adama a Evu skrze hřích pýchy. Hřích pýchy je základní příčinou všech hříchů a tím, který váže člověka k Satanovi. Až přijdu nárokovat zpět svůj trůn, toto rozdělení už více nebude. Ti kdo jsou pro Mne, se Mnou a ve Mně, budou spojeni jako jeden. Ale v den, kdy konečně přijdu a kdy budu soudit svět, ti, kdo se ode Mne oddělili a kdo Mě budou i nadále odmítat, zažijí úplný konec, kde již nebudu přítomen. Kde jim už nebudu moci poskytnout útěchu. Přitáhnout je zpět. Potom zakusí věčnou bolest a utrpení se šelmou a všemi jejími démony v pekelných plamenech.

Nechci vás strašit, šokovat nebo vám působit utrpení, ale abyste pochopili následky, musím vám říct Pravdu. Tak mnoho z vás nevěří v peklo. Nevěříte v něj, protože jste byli tak dlouho klamáni. Nebe, peklo a očistec existují. V Poslední den budou existovat pouze dvě entity – Nový ráj, kde se nebe a země stane jedno a propast, kterou je peklo.

Pravdu je těžké přijmout, ale bez poznání Pravdy si nemůžete zvolit svůj úděl.


Váš Ježíš


zpět