973. Poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2013 v 22:17.


MILIARDY LIDÍ SE OBRÁTÍ A POPRVÉ POZNAJÍ BOHA, TROJJEDINÉHO BOHA


Má vroucně milovaná dcero,

až přijdu do světa ve svém božském milosrdenství, lidé dostanou příležitost usilovat o mé milosrdenství, neboť to bude první opravdová zpověď, kterou mnozí vykonají.

Všichni, bez ohledu na to, kdo jsou, zakusí mé mimořádné odhalení, požehnané mocí mého Otce.

Osvícení svědomí přinese s sebou mnoho bolesti, protože žal, který pocítí ztracené duše, bude takový, že nebudou schopny snést šok. Mnozí omdlí a zhroutí se, přemoženi zármutkem. Ale uvědomí si, nakolik se jejich duše potřebují nejdříve očistit, než budou připraveni vstoupit do mého věčného ráje. Tito lidé pak budou vědět, co se od nich očekává, a po nějaký čas po této velké události budou konat pokání. Mnozí si budou myslet, že sní. Někteří si budou myslet, že nastal konec světa, ale nebude to tak. Bude to však poslední varování, které bude dáno lidstvu, aby mu pomohlo vykoupit se před Bohem.

Miliardy lidí se obrátí a poprvé poznají Boha, Trojjediného Boha a budou vděční za důkaz, který dostanou o existenci svého Stvořitele. Někteří se jen schoulí před mým Světlem a to jim přinese neuvěřitelnou bolest a schovají se a otočí se zády bez špetky lítosti ve svých duších. Budou popírat můj zásah. Zbytek se pak zaraduje, když zakusí paprsky mého milosrdenství, protože tyto duše budou tak vděčné, že jsou svědky mé přítomnosti, že budou snadno přitahovány k mému Světlu a s touhou po mé přítomnosti, která jim bude nedostupná, protože to zatím nebude čas, kdy brány do mého Nového ráje budou otevřeny. A tak budou potom muset činit pokání jako moji stoupenci za ty duše, které odmítnou moji ruku milosrdenství.

Po velkém zásahu Boha, dát lidstvu příležitost připravit se na můj Druhý příchod, si svět bude klást mnoho otázek. Někteří se natolik změní ve svých duších, že zasvětí mnoho času pomáháním k obrácení těm, kdo chtějí pomoci zachránit se od podvodu. Ostatní budou plní výčitek svědomí a bude jim trvat nějaký čas, než plně pochopí význam svého uvedení přede Mne a vynaloží mnoho pozornosti, aby se se Mnou usmířili.

Pak nepřátelé Boha popřou, že se Varování vůbec stalo a oklamou milióny, aby uvěřily, že to byla vesmírná událost, kdy sluneční světlo předstihlo celou planetu v jednorázové události, způsobené pohybem Země kolem své osy. Nic nemůže být vzdálenější od pravdy. A zatímco přijdou se všemi těmito vysvětleními, popřou, že Bůh existuje a mnohé ode Mne odvedou. Žel, mnozí se ke Mně nevrátí a jen zásahy Boha, kdy bude nucen potrestat své nepřátele, aby je přivedl k rozumu, mohou být duše očištěny.

Buďte vděční za tyto milosti, jelikož bez tohoto daru od Boha, by velmi málo lidí mohlo vstoupit do bran ráje.


Váš Ježíš


zpět