972. Poselství Ježíše ze dne 15. listopadu 2013 v 20:00.


BUDETE STÁT PŘEDE MNOU SAMI – A NIKDO VEDLE VÁS


Má vroucně milovaná dcero,

z pověření mého Otce, Boha Nejvyššího, chci říci vám všem, trpícím v mém jménu, že je blízko čas k uskutečnění Varování.

Vy, s povědomím o tomto mém Velkém dnu milosti, spatříte brzy znamení. Musíte přede Mnou vyznat své prohřešky a být tak patřičně připraveni na tuto událost, která šokuje svět.

Udělám to brzy, abych mohl zachránit ty, kdo odstřihli pupeční šňůru, která je pojí se Mnou, než bude příliš pozdě. Musíte Mi důvěřovat a shromáždit se k modlitbě, aby duše v temnotě nezahynuly dříve, než jim daruji imunitu pro jejich hříchy. Podívejte se teď do svých srdcí a duší a hleďte na ně, jako Já hledím na vás. Co vidíte? Budete schopni stát přede mnou a říct:

"Ježíši, dělám vše, co si ode mne přeješ, abych žil takový život, jaký ode mne očekáváš?"

Řeknete: "Ježíši, urážím Tě, protože si nemůžu pomoci, tak měj prosím slitování s mou duší?"

Nebo řeknete: "Ježíši, zhřešil jsem, ale pouze proto, že se potřebuji bránit?"

Budete stát přede Mnou sami – nikdo nebude stát vedle vás. Ukážu vám vaši duši. Uvidíte na ní každou skvrnku. Znovu prožijete hřích, a pak vám dám čas prosit Mě, abych vám projevil své milosrdenství. Ne proto, že na mé milosrdenství máte nárok – ale jen proto, že se rozhodnu udělit vám tento dar.

Můj den nastane nečekaně, skrze znamení, která vám budou předem ukázána.

Tři roky jsem se snažil otevřít vaše oči Pravdě. Někteří z vás ji přijali. Jiní Mi ji hodili zpět do tváře. Nyní je čas mého Božího milosrdenství a jen ti, kteří Mi otevřou svá srdce a přijmou Mě, dostanou příležitost se vykoupit.

Buďte vděční za moji bezpodmínečnou lásku.


Váš Ježíš


zpět