961. Poselství Ježíše ze dne 3. listopadu 2013 v 19:07.


NIKOMU NEDÁM PRÁVO SOUDIT DRUHÉHO, MLUVIT ŠPATNĚ O JINÉM NEBO OČERŇOVAT SPIRITUALITU JINÉ DUŠE


Má vroucně milovaná dcero,

způsob, jak rozpoznat satanský útok je dívat se, jak se chovají duše infikované Zlým. Nikdy nebudou klidné. Místo toho budou se silným neklidem křičet sprostoty, lži a hněvivě řvát na své cíle. Satan a jeho démoni jsou právě teď v strašném vzteku a zaútočí na všechny a kohokoliv na své cestě, kdo během těchto časů hlásá Slovo Boží.

Duše, které jsou plné příznaků spojovaných s ďáblem, jako je pýcha, arogance a přehnaný respekt ke své vlastní vadné lidské inteligenci, budou mezi prvními v řadě při útoku na ty, kdo vedou moji armádu zbytku. Každá taktika, každý skutek a každé slovní napadení budou poznamenány hlubokou a neustávající nenávistí k duším, na které zaútočí. Jejich útoky vždy vyústí tak, jako byste vy, oběti, byli kopnuti do břicha – klasický satanský útok.

Až budete svědky pomlouvání, falešných obvinění a hanobení proti vám, mým milovaným následovníkům, budete vědět, že by to nikdy nemohlo přijít ode Mne, vašeho Ježíše. Nikomu nedám právo soudit druhého, mluvit špatně o jiném nebo očerňovat spiritualitu jiné duše v Božích očích. Jen Já, Ježíš Kristus, mohu soudit člověka za jeho hříchy. Nikomu jinému nebylo dáno toto právo, protože náleží pouze Mně.

Když soudíte druhého v mém svatém jménu s nenávistí ve svých srdcích, budete Mnou také souzeni podle vašich činů. Když ublížíte jinému Božímu dítěti a prohlásíte je za zlé, pak budete také souzeni jako zlí v mých očích. Oko za oko – to bude vaším trestem. Můžete si myslet, že jste ospravedlněni, když zhanobíte jinou duši v mém jménu, ale místo toho jste nepřítelem v mých očích. Ti, kdo se přede mnou povyšují tím, že tvrdí, že jejich lidská znalost duchovních věcí je dělá nadřazenými, pak musí vědět, že se stanou ničím. Když Mě zapřete a prohlásíte, že mé svaté Slovo pochází z úst Zlého, pak jste zpečetili svůj osud a nikdy nespatříte mou tvář. Nedostane se vám žádného milosrdenství, protože jste se proti Mně rouhali.

Mým varováním těm, kdo Mě zradí, je toto: Bojujte proti Mně a nikdy nevyhrajete. Má moc je všemocná. Žádný člověk Mě nikdy neporazí. Přesto Mi mnozí zlomí srdce, když se budou snažit soupeřit se Mnou, když se prohlásí za větší, než jsem Já a řeknou, že jejich znalosti jsou nadřazené těm mým. Pryč ode Mne, vy nevděční muži a ženy – vaše hříchy rouhání nebudou nikdy zapomenuty.


Ježíš Kristus
Spasitel lidstva


zpět