960. Poselství Ježíše ze dne 2. listopadu 2013 v 20:30.


NEJVĚTŠÍ PRONÁSLEDOVÁNÍ ZPŮSOBÍ KŘESŤANÉ KŘESŤANŮM


Má vroucně milovaná dcero,

musím naléhavě prosit všechny Boží děti, aby se spojily v jednotu a modlily se za mou církev na zemi.

Mé srdce se chvěje v tomto čase, neboť je projevována velká nenávist vůči těm, kdo jsou praktikujícími křesťany. Pronásledování křesťanů bude pokračovat ve všech zemích a to zahrne i všechny ty, kteří v tomto čase mají svobodu Mě uctívat. Největší pronásledování způsobí křesťané křesťanům. Bičování mého Těla na zemi bude nejhorší zevnitř, kdy bratr se obrátí proti bratru a sestra proti sestře. Brzy uvidíte oznámení nových modliteb, které budou zavedeny novou liturgií.

Hlavní změny se budou vztahovat ke svatému přijímání, které bude předkládáno jako něco, co se jen málo podobá mé smrti na kříži, kdy jsem se vzdal svého těla pro všechny hříšníky. Prohlášením, že svaté přijímání znamená spojení celého lidstva do jednoty před Bohem, Mě velice urazíte, protože to je v rozporu s Pravdou. Pravda už nadále neznamená pravdu, protože tak mnozí šíří lži, přehánějí a nechápou, jak snadno může být Pravda zmanipulována. Když je jemně překroucena, mnozí si nevšimnou změn, když se Pravdy nedrží. Lži nahradí Pravdu, rozdělí lidskou rasu a způsobí oddělení od Boha, které povede ke zkáze.

Vždy Pravdu střežte, protože bez ní se slunce zatmí, měsíc už nevydá světlo, až padne noc a hvězdy už nebudou dále zářit v těchto dnech, které ohlašují konečnou temnotu, před tím, než přijdu, abych si vyžádal své království.

Do té doby vás zachrání jen Pravda.


Váš Ježíš


zpět