954. Poselství Ježíše ze dne 26. října 2013 v 17:52.


NEBUDU JEN STÁT A PŘIHLÍŽET, JAK NIČÍTE SVÉ ŽIVOTY, KTERÉ MOHOU BÝT NAVĚKY VAŠE


Má vroucně milovaná dcero,

když se lidé snaží zjistit, kterým z Božích dětí si přeji přinést své milosrdenství – odpověď je, že všem. Nedělám rozdíly, protože miluji každou narozenou duši, každá z nich byla stvořena mým Otcem. Žádná duše nemůže být vyloučena z této mé poslední mise k záchraně lidstva. Přicházím, abych přinesl spásu všem.

Zeptejte se kteréhokoliv dobrého rodiče, zda by obětoval jedno dítě místo druhého a řekl by vám toto. Nezáleží na tom, jak špatně se chovají nebo mě zraňují, nikdy je nemohu zavrhnout, protože jsou částí mého těla. Totéž je pravdou i pro nepřátele Boha. Urážejí Ho a způsobují mu velký žal, ale stále je ještě miluje, protože vyšli z Něho, ač jsou vyhladovělí, kvůli hříchu lidstva.

Jak to, můžete se ptát, že mohu odpustit těm, kdo Mě nejvíce zraňují? Kdo trápí ostatní a působí jim bolest a utrpení? Je to proto, že je miluji. Vždy budu milovat hříšníka. Jejich hříchy mě znechucují, ale vždy budu čekat, abych je obejmul.

Tato mise je o odpuštění. Všechno to je pro záchranu vašich duší. Ačkoli má slova mohou být někdy tvrdá, jsou vám dávána, protože vás miluji a nemohu snést myšlenky na to, že vás ztrácím. Ti, kdo Mě zradili kvůli svým životním ambicím, se nesmí nikdy bát ke Mně přijít a požádat Mě o pomoc. Chybíte mi. Jsem smutný, ale vždy zasáhnu, aniž bych porušil smlouvu mého Otce o svobodné vůli, která vždy zůstane vaše až do nového začátku. Nic, co uděláte, vás ode Mne neoddělí, když Mě požádáte, abych vám odpustil.

Zaplavím svět svým milosrdenstvím a slibuji, že zasáhnu při každém zlém činu mých nepřátel, aby vás vtáhli do omylu. Nehodím vás vlkům, kteří vás chtějí pohltit. Nebudu jen stát a přihlížet, jak si ničíte životy, které mohou být navěky vaše. Pozdvihnu vás až do chvíle, kdy budete muset učinit konečné rozhodnutí. Nenechám vaši duši odejít tak snadno. Zemřel jsem krutou smrtí, abych vás zachránil. Tentokrát budete svědky nejmocnějšího Božího zásahu, abych vás získal zpět. Jste moji. Já jsem váš. Šelma nezvítězí nad dušemi snadno, protože Já jsem Bůh, hrozivá síla. Já jsem všemocný. Satan nemá nic, ale jeho lstivost přiláká slabé mezi vámi. Vybízím všechny, kdo Mě milují, k modlitbě, aby slabí přijali můj Boží zásah s láskou ve svých srdcích.


Váš Ježíš


zpět