948. Poselství Ježíše ze dne 22. října 2013 v 00:20.


VŠICHNI, KDO BUDOU NOSIT TROJÚHELNÍK, ZNAK NEJHANEBNĚJŠÍ TROJICE, BUDOU ZAPOJENI DO PROPAGACE TĚCHTO DOBROČINNÝCH AKTIVIT


Má vroucně milovaná dcero,

každý kout mé církve je připravován na nové rituály. Veřejná prohlášení o potřebě být skromný a starostlivý vytyčí prioritu světské filantropie, která bude představena antikristem. Všichni tito Satanovi služebníci se v soukromí spojují k oslavám a jejich celosvětová síť vytvoří globální dobročinné spolky narafičené tak, aby vás přesvědčili, že jsou božsky inspirované.

Všichni, kdo budou nosit trojúhelník, znak nejhanebnější trojice, budou zapojeni do podpory takových dobročinných aktivit tak, aby byli povýšeni v očích světa. Znenadání se začne mluvit o novém, mocném a takzvaném evangelickém hnutím a lidé budou odevzdávat svoje peníze na pomoc růstu jejich úsilí o pomoc chudým ve světě. Všichni budou důvěřovat, že vše se koná v obecném zájmu a jistí vůdci v mých církvích budou obdivovaní ve všech koutech světa. Pouze pár z nich se bude přít o jejich záměrech, ale až uvidíte největší světové banky se připojit k jejich úsilí, budete vědět, že je to čin plánovaný, aby vás oklamal. Jak jen lstivá je šelma. Jak chytré se zdají být její činy, protože budou obaleny ve sladkém klamu, který rozpoznají pouze požehnaní Duchem Svatým. A během všeho toho povídání o obecném blahu člověka, touze sloučit všechna náboženství ke zformování jednoho velkého spojení lidí – nepadne ani jediné slovo o mém učení, že Boží děti musí zůstat pevné v mém svatém Slovu.

Čas ubíhá rychle a uprostřed této zdánlivě spořádaně a pečlivě zorganizované propagandy, se začnou objevovat trhliny. Když pracuje Satan, šíří se zmatek, vytváří se rozdělení, začnou bujet rozpory a nic nemá řád. Určité pocty, poskytované Mi před mým svatostánkem, se vytratí. Hodiny stálé adorace budou zastaveny a brzy zbaví kostely soch svatých. Všechny jejich činy budou tolerovány ve jménu vykořenění starého z církve a učinit ji významnější, atraktivnější a přitažlivější nevěřícím.

Vy, kdo Mě znáte, musíte udělat vše, co bude ve vašich silách, šířením evangelií, protože si buďte jisti, že neuslyšíte ani slovo o Bibli svaté. Jedinými citáty, které uslyšíte, budou ty, které budou překroucené, aby podpořily lži. Až zbaví církev její důstojnosti, začnou na ně být vylévány tresty z nebes. Časem budou zastaveni, ale tyto zkoušky nejdříve musí přijít, jak bylo předpovězeno.


Váš Ježíš


zpět