943. Poselství Ježíše ze dne 18. října 2013 v 12:38.


MOHU BÝT JEJICH JEDINÝM OPRAVDOVÝM PŘÍTELEM, JEJICH JEDINOU SPÁSOU, ALE MNOZÍ Z NICH BUDOU IGNOROVAT MÁ VAROVÁNÍ


Má vroucně milovaná dcero,

nejsmutnější jsem z toho, že ti, kteří mě nejvíce milují, ve své většině odmítají slyšet můj hlas, když k nim nyní volám.

Mohu být jejich jediným opravdovým přítelem, jejich jedinou spásou, ale mnozí z nich budou ignorovat má varování. Dokonce ti, kteří slyší můj hlas, Mě budou ignorovat a odmítnou má slova jako kacířství. Nerozpoznají časy, ve kterých žijí, a Pravdu si uvědomí až při Varování. Tehdy Mě už mnozí proklejí a vzdálí se ode Mne natolik, že se nebudu moci dotknout jejich srdcí nebo zachránit jejich duše.

Nepodceňujte nenávist, kterou ke Mně chová ďábel. Hrozně zradil mého Otce, ale Mě nesnáší. To znamená, že nenávidí moji církev, a tak mezi mou církví na zemi a démony poslanými Satanem bude svedena poslední bitva. Tato bitva již začala a ukradla mé milované duše, z nichž mnohé nechápou, jak urážejí Boha.

Až má přítomnost bude brzy pocítěna mezi všemi, kdo mě milují – bez ohledu na to, zda těmto poselstvím věří, nebo ne – zaplavím jejich duše poznáním z moci Ducha Svatého. To je můj slib světu. Nikdy vás nenechám na pospas moci zla, protože vás všechny tolik miluji. Jste jako úd mého těla. Jste součást mého těla. Jste součástí Mne.

Ať už Mě chcete, nebo ne, půjdu s vámi k Velkému dni a budu bojovat za záchranu vašich duší. Možná se ke Mně obrátíte zády, ale Já vás neopustím, protože jsem trpělivý. Má vytrvalost a božství jsou mimo vaše chápání. Nikdy nesmíte zapomenout na Mne, vašeho Ježíše, protože jsem stále s vámi a čekám na vás, že přijdete ke Mně.


Váš milovaný Spasitel
Vykupitel lidstva
Ježíš Kristus


zpět