942. Poselství Ježíše ze dne 17. října 2013 v 20:38.


KAŽDÝ NOVÝ ZÁKON, KTERÝ BUDE BRZY ZAVEDEN NEPŘÁTELI UVNITŘ MÉ CÍRKVE, BUDE VÝSMĚCHEM PRAVDĚ USTANOVENÉ MÝM OTCEM


Má vroucně milovaná dcero,

kdyby jen více lidí skutečně uvěřilo ve Mne, svého Ježíše, pak by nalezli pokoj ve svých srdcích. Kde není důvěra, tam je strach. Strach zabraňuje Boží lásce proniknout vaší duší a pak se stáváte zajatcem. Nic jiného než mé Světlo nemůže pozvednout toto břemeno.

Říkám-li vám Pravdu, dělám to jen proto, že vás miluji a prahnu po dni, kdy budeme konečně sjednoceni. Nebojte se Pravdy. Má láska vás naplní odvahou a silou, abyste stáli pevně a zůstali Mi věrni ve všech věcech. Ochráním všechny, kteří Mě o to požádají, ale jen ty duše nebudou mít strach, které se Mi zcela oddají.

Bezbožnost šelmy bude skrývána šarmem a moderností a bude to vysvětlováno všem s pozlátkem humanity, charity a 'péče o chudé'. Nevěřte ani na minutu, že Satanovi stoupenci se kdy ukážou ve svých pravých barvách. Každá lež, která bude předložena, aby nahradila Pravdu, se bude zdát logická a pro obecné dobro všech. Každý nový zákon, který bude brzy zaveden nepřáteli uvnitř mé církve, bude výsměchem Pravdě, ustanovené mým Otcem v Desateru přikázání, daných Mojžíšovi. Každé gesto, jakkoliv jemné, bude navrženo, aby uráželo Mě, Ježíše Krista, Syna člověka.

Podvodník nemůže odolat, aby se Mi nevysmíval skrze své sluhy, protože Mě nenávidí. Bude urážet každou liturgickou nádobu v mé církvi svými činy, slovy a přídavkem satanských symbolů. Jen ti, co znají Pravdu, uvidí tyto ohavnosti a přesně pochopí, co taková gesta skutečně znamenají.

Moc Satana může mást, rozptylovat a soužit mé stoupence. On, Satan, vám nikdy nedá pokoj, zejména když přinášíte svědectví Pravdě. Ale vězte toto – může být přemožen, když Mi budete plně důvěřovat. Když se Mi zcela odevzdáte, nebude mu dána moc ovlivnit vaši důvěru ve Mne. On, Satan, končí. Jeho panství, jakkoliv bylo pro lidstvo bolestivé, je u konce. Jeho poslední urážka vůči Mně bude provedena antikristem, jenž Mě bude napodobovat a oklame svět, aby uvěřil, že on je Já, Ježíš Kristus a že přišel, aby zachránil svět.

Když znáte Pravdu, budete schopni odolat jeho pokušení. Zůstanete-li pevní ve víře, obsažené v nejsvětější Bibli, budete zachráněni.

Poslední útok bude rychlý a potom ukážu světu Pravdu a jen ti, kdo jsou plní nenávisti proti Mně, ji odmítnou. Nebojte se, neboť Já jsem jediný Spasitel lidstva. Jen má láska vám bude oporou. Obávejte se jen o ty ubohé duše, které budou na Mne plivat, až k nim budu napřahovat ruku, abych je vzal do Nového ráje.


Váš Ježíš


zpět