939. Poselství Matky Spásy ze dne 14. října 2013 v 15:30.


NA KNĚZE KATOLICKÉ CÍRKVE NALÉHÁM, ABY NOSILI MŮJ NEJSVĚTĚJŠÍ RŮŽENEC


Mé drahé dítě,

ani na okamžik nevěř, že by někdo z vás byl natolik silný, aby sám odolal pokušením odvrátit se od Pravdy – pravého Božího Slova, kterým budete čelit. Bez neustálých modliteb shledáte, že nebudete schopni se postavit a hlásat Pravdu, až vám budou prezentovány lži.

Všichni se musíte modlit modlitby modlitební kampaně, protože temnota už začala klesat na církev mého Syna na Zemi a musíte být na to každou vteřinu připraveni.

Na kněze katolické církve naléhám, aby můj nejsvětější růženec a benediktinský kříž nosili stále s sebou. Musíte se modlit můj růženec každičký den a pozorně sledovat ty ve vyšších kruzích církve, kteří se modlí můj růženec na veřejnosti. Když jsem uctívána, pak všichni přítomní přede mnou se musí modlit můj svatý růženec. Nejsou-li schopni modlit se růženec ti, co říkají, že vodí věřící hledat mou pomoc před Boží trůn, potom potřebují vaše modlitby. Přicházet ke mně hledat pomoc bez modlitby růžence postrádá duchovní základ být toho hoden, je to jakoby voják šel do boje beze zbraně.

Můj růženec je nejmocnější modlitba, a pokud se ji modlíte denně, zničí moc Zlého. Pro duše zatemněné Satanem bude přímo bolestné se modlit tuto modlitbu. Podle jejich skutků poznáte, kým jsou a musíte prosit Boha, skrze milosrdenství mého Syna, Ježíše Krista, aby jim pomohl přiblížit se k Božímu Světlu.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

zpět