938. Poselství Ježíše ze dne 13. října 2013 v 18:00.


NEZNÁTE MĚ, PROTOŽE MĚ NEUZNÁVÁTE


Má vroucně milovaná dcero,

vy, kteří se cítíte opuštění a nejistí mou láskou k světu, Mě nesmíte nikdy přestat volat, abych vám pomohl. Čas od času budete mít pocit beznaděje, strachu a osamělosti, když dodržujete mé svaté Slovo, dané světu svatým evangeliem. Dokonce i nyní, když je vám mé svaté evangelium stále ještě dáváno, se budete cítit velmi osamělí, protože málo lidí uskutečňuje, co jsem je naučil svým svatým Slovem.

Říkáte-li, že milujete svého bližního, a pak jej pomlouváte, budete Mi stále ještě patřit. Říkáte-li, že věříte v Desatero přikázání, ale přizpůsobujete si je tak, aby vyhovovala vašemu životnímu stylu, pak jste vůči Pravdě slepí. Přijímáte-li svátosti, dávané vám skrze Mne, ale porušujete je, ubližujete Mi. Když kážete Boží Slovo ostatním, a pak dáte přednost sobě před ostatními tím, že říkáte, že jste v Božích očích cennější než oni, urážíte Mě. Když prohlásíte, že Slovo Boží v moderním světě už nic neznamená a že musí být přizpůsobeno, aby se zamlouvalo laickému světu, pak plivete do Boží tváře. Když jste přesvědčeni, že vaše vědomosti o Mně jsou nadřazené mému svatému Slovu, které vám dávám skrze tato poselství a že je v nich obsažen omyl, jste neznalí Pravdy. Neznáte Mě, protože Mě neuznáváte.

Tak i vy, kdo se cítíte spokojeni s vaším porozuměním mého Slova a odmítáte Mě teď v této misi – jste mě opustili. Zejména vy musíte zavolat o moji pomoc, neboť beze Mne nejste nic.


Váš Ježíš


zpět