936. Poselství Ježíše ze dne 11. října 2013 v 22:30.


VŠICHNI SE UPOKOJTE A VĚZTE, ŽE BŮH JE VŽDY VŠEMOCNÝ, A TAK KAŽDÝ ZÁKON, JAKKOLIV ŠPATNÝ, MŮŽE JÍM BÝT POŠLAPÁN


Má vroucně milovaná dcero,

věz, že kráčím po tvém boku každý den, každou minutu a očekávám tvoji odpověď. Jsou chvíle, když máš velmi mnoho práce s touto misí, ale vždy si musíš nechat patřičný čas, pro Mne, svého Ježíše. Pamatuj, že jsem vždy přítomen a vždy odpovím těm, kdo ke Mně volají. Nic vás nesmí oddělit od mé společnosti, protože čas, který Mi věnujete, vám přináší velké milosti.

Dnes žádám všechny, kdo přijímají, že to Já hovořím k celému světu skrze Knihu Pravdy, aby se připravili. Nepřipusťte si nikdy obavy, trápení nebo paniku z mých poselství. Nikdy nevěřte, že bych vás žádal, abyste utekli ze svých domovů do úkrytů, protože takový příkaz nepřijde ode Mne. Útulky, o kterých mluvím, jsou ta místa, kam budete potřebovat přicházet na mši a ke svátostem.

Mí věrní služebníci se nyní po celém světě připravují, protože přichází den, kdy každodenní oběť mše více nebude.

Musíte mít požehnanou Pečeť živého Boha stále ve svých domovech a v libovolném formátu ji také nosit u sebe. Ta vás bude chránit před nejrůznějším pronásledováním a získáte sílu potřebnou zůstat věrnými Bohu a všemu, co je jasně dáno v nejsvětější Bibli.

Všichni se upokojte a vězte, že Bůh je všemocný, a tak každý zákon, jakkoliv špatný, může Jím být pošlapán.

Ti, kteří se rozhodli odpovědět na moje volání, jsou požehnaní. Vy, na oplátku, skrze váš skutek lásky k bližnímu budete šířit Pečeť živého Boha všude, kam půjdete. Musíte to dělat teď. Důvěřujte Mi. Nebuďte nikdy znepokojení, protože Já nešířím strach. Šířím Pravdu, která může být pro někoho zdrcující. Jsem váš Ochránce, váš Spasitel a přijdu brzy, abych vám přinesl konečnou spásu a svět, který má přijít, kde nebude nic zlého. Buďte v pokoji. Povedu vás a budu vás všechny chránit a dám vám dar vytrvalosti ve všech nastávajících zkouškách.


Váš Ježíš


zpět