933. Poselství Ježíše ze dne 4. října 2013 v 23:44.


POPŘETE-LI HŘÍCH, POPŘETE MNE


Má vroucně milovaná dcero,

nikdo nemůže se Mnou bojovat a očekávat věčnou spásu, pokud se Mi zcela neodevzdá. Všechny Boží děti musí vědět, že se blíží čas, kdy svět pozná, že mé poslední volání je již téměř u nich.

Nikdy se mého volání nebojte. Přivítejte je, protože vám přináším lásku, pokoj a spásu. Ignorovat Mě je na vlastní nebezpečí, neboť vám dám jen tolik času, abyste zareagovali na moji výzvu z nebe.

Vy, moji milovaní následovníci – nezáleží na tom, kdo jste - se brzy shledáte izolovaní a odříznuti od mé skutečné přítomnosti. Má přítomnost, mé Slovo a pravé Boží učení budou vyhnány a vy se ocitnete ve velmi osamělém stavu. Vy, kteří vtipkujete, vysmíváte se těmto svatým poselstvím Lásky světu a zesměšňujete je, budete ponecháni tápající, jak tomu bývá, když půjdete cestou klamu. Čím dále po této cestě půjdete, tím větší bude vzdálenost, kterou položíte mezi své duše a moje milosrdenství.

Jestliže Mě milujete, uvěříte v mé učení. Pokud Mě znáte, poznáte mé svaté Slovo v Písmu. Pokud Mě znáte a přijmete, že bych kdy dovolil, aby mé svaté Slovo se změnilo v něco, čím není, bez zásahu z mé strany, potom nemůžete říct, že Mě znáte. Věříte-li, že Já, Syn člověka, který zemřel brutální smrtí za vás, abych vás zachránil od hříchu, bych mohl nečinně sedět a trpět takovou situaci, pak popíráte Boží Slovo.

Popřete-li hřích, popřete Mne. Přijmete-li hřích jako dobrou věc, nebo uvěříte-li, byť na jedinou minutu, že jej odpustím bez smíření, pak si nemůžete dále činit nárok na místo v mém království. Varuji vás, že toto období před vámi vás zavede na tu nejnebezpečnější cestu zkázy, nezůstanete-li věrni mému svatému Slovu.

Mé Slovo je věčné. Mé království bude vaše, přijmete-li mé Slovo tak, jak vám bylo dáno. Odvážíte-li se jakkoliv s ním manipulovat nebo přijmete-li jakoukoliv jeho novou úpravu, budete za to trpět. Můj hněv nyní vzrůstá, když vidím, jak málo úcty mnoho z vás prokazuje Pravdě, tak jak byla napsána v Knize mého Otce. Nemůže být žádná jiná pravda. Žádná forma odchylky nemůže být nikdy Bohem přijata. Žádné diskuse. Žádné lidské úvahy. Žádné výjimky. Pravda bude žít věčně. Lži vás zavedou do náruče šelmy.


Váš Ježíš


zpět