932. Poselství Ježíše ze dne 3. října 2013 v 22:35.


PROTOŽE ZAČÍNÁ KŘIŽOVÁNÍ MÉ CÍRKVE NA ZEMI, MUSÍTE DÁVAT POZOR NA ZNAMENÍ, KTERÁ BYLA PŘEDPOVĚDĚNA


Má vroucně milovaná dcero,

protože začíná křižování mé církve na zemi, musíte dávat pozor na znamení, která byla předpověděna.

Nepřátelé Boha napodobí každý aspekt mého vlastního ukřižování, počínaje znesvěcením mého těla. Když jsem byl vláčen před mé katy, svlékli Mě do naha, aby Mě zesměšnili a aby Mě zostudili. Pak Mě oblékli do červené – barvy spojené se šelmou. Pak soupeřili o to, kdo první vrazí hřeb do mého těla. Potom, jako divoši, rvali mé údy a rozpřáhli moje ruce tak daleko, že Mi je vytrhli z kloubních jamek, aby Mi způsobili obzvláštní bolest. Abych trpěl ještě více, vrazili Mi hřeby skrz dlaně pod úhlem tak, aby Mi vyšly zápěstím. Obě mé paže byly roztaženy do dvou nepřirozených úhlů a Já jsem visel v bolestivém, nezvyklém úhlu, vymyšleném tak, aby Mi způsobil tu největší bolest a ponížení.

Metali losy, aby posledních osm mužů mohlo dohlížet na krvavé mučení, které způsobovali mému tělu. Skandovali nadávky, fackovali a bili mě, kopali mě do břicha a řvali jako divoši. Znesvětili Mě všemožným způsobem, aby ukázali všem, kteří viděli moji smrt na kříži, že jsem trestán za mé takzvané bezbožné lži. Byl jsem zavražděn, abych byl umlčen a aby bylo zabráněno Slovu Božímu dostat se k duším.

Totéž se brzy stane. Mým nepřátelům nebude stačit, aby změnili podávání mé eucharistie – znovu znesvětí mé Tělo. Znesvětí Mě podobným způsobem. Bude použita červená barva, budou dělat gesta před mým křižem, aby mě urazili novými rituály. Jen ti, kteří znají tyto symboly, budou schopni rozlišit, jak tato znesvěcení budou s nadšením předváděna světu uprostřed velké okázalosti a nádhery.

Nová kázání budou nesmysly a mnoho z nové liturgie nebude dávat smysl. Vy, kdo znáte má učení, buďte si vědomi matoucích, nelogických a složitých výroků, které budou doprovázet nová, přepracovaná učení a dávná vyznání. Nejen že vás zmatou a vytvoří ve vašich duších velké znepokojení, budou plné protikladů a lží, které by nikdy nemohly pocházet ode Mne, Ježíše Krista.

Pravda vám byla dávána od doby, co jsem kráčel po zemi. Teď vám budou dávány lži, vytvořené, abyste se odvrátili od Boha. Ujistěte se, že jste ve střehu, jinak budete zhltnuti a zavedeni do falešného učení. Brzy na vás sestoupí učení temnoty, pečlivě plánované po mnoho let. Nesmíte nikdy přijmout sliby, které jsou v rozporu s mým Slovem. Když uvidíte, jak se tyto věci stanou, budete vědět, že vám byly přineseny duchem zla, aby zničil vaši naději na věčnou spásu.


Váš Ježíš


zpět