931. Poselství Ježíše ze dne 2. října 2013 v 22:15.


JE VELMI ŠPATNĚ CHÁPÁNO, CO V MÝCH OČÍCH DĚLÁ MUŽE NEBO ŽENU SVATÝMI


Má vroucně milovaná dcero,

je velmi špatně chápáno, co v mých očích dělá muže nebo ženu svatými.

Co se týká modlitby, mnoho lidí ve světě shledává tuto praktiku křesťanské víry obtížně přijatelnou. Pro mnoho dobrých a dobře smýšlejících lidí je zatěžko se v klidu posadit v pokojném rozjímání mých velkých lekcí daných světu k pochopení, co se od nich očekává. Nemám velké požadavky. Nenutím duše, aby přede mnou trávily hodiny a hodiny, a přesto mám takovou radost, když to pokorné duše dělají - ale to se stává zřídka.

Takto si přeji vytvořit intimní vztah se všemi Božími dětmi. Potřebuji jen slyšet, jak Mě váš hlásek zavolá, když se chcete podělit s vašimi soukromými myšlenkami, se svým trápením, se svými radostmi, se svými obavami, se svými neúspěchy a s vaší touhou po Mně, abych se mohl učinit přítomným, a vy jste Mě mohli vnímat.

Nikdy dříve v historii světa by Bůh nedopustil, aby byl pociťován v duších těch, kdo Ho dnes hledají prostřednictvím Mne, jeho jediného Syna. Mocí Boha Otce Nejvyššího – přicházím i před ty nejnižší, nejvíc nehodné, nejvíc zmatené, nejvíc ztrápeného ducha s darem zážitku mojí přítomnosti. Jak to udělám? Jak poznáte, že s vámi komunikuji? Nejdříve vás zaplavím slzami obrácení. Pocítíte veliký žal, protože znovu prožijete mé ukřižování. Začnete vidět život, dokonce i v každodenních situacích, skrze moje oči. Budete přitahování k ostatním, kteří již byli naplněni darem Ducha Svatého.

Nevybírám si ty, o kterých si myslíte, že jsou víc hodni, víc svatí, víc požehnaní, víc disciplinovaní než vy. Vybírám si ty, kteří ke mně přicházejí v naprosté pokoře, kteří se dobrovolně vzdali vlastní vůle, aby se mohla stát mojí vůlí.

Pokud Mě opravdu milujete, poznáte skutečný pokoj. Pokud Mě opravdu milujete, řeknete Mi toto:

"Ježíši, tvá vůle je vše, na čem záleží. Má svobodná vůle je tvoje. Nalož s ní, jak budeš chtít."

Když Mi toto duše řeknou, jsou mými věrnými služebníky a důvodem, pro který mohu zachránit zbytek těch, kdo jsou příliš tvrdohlaví, než aby pochopili, co znamená být v jednotě se Mnou.

Mohu učinit mnoho věcí a vykonat hodně zázraků, bude-li svobodná vůle, darovaná mým Otcem každé osobě, nabídnuta zpět Mně, jeho Synovi. Je to ta největší síla, která zničí moc šelmy, až přijde k moci. Přijďte ke Mně a darujte svou svobodnou vůli mému Otci, aby přinesla svobodu lidské rase. Prosím, modlete se tuto speciální modlitbu modlitební kampaně:

Modlitba modlitební kampaně (123):

Dar svobodné vůle Bohu

"Můj nejdražší Ježíši, slyš tuto modlitbu ode mne, nejnehodnější duše a pomoz mi více Tě milovat. Ze své svobodné vůle Ti nabízím tento dar zpět, drahý Ježíši, abych se mohl stát tvým pokorným služebníkem a zůstal poslušný Boží vůli.

Má vůle je tvou vůlí. Tvůj příkaz znamená, že budu poslušný každého tvého přání.

Má svobodná vůle je tvá, abys s ní naložil podle toho, co je třeba k záchraně všech lidí po celém světě, kteří jsou od Tebe odděleni.

Poskytuji tento dar, který mi byl dán při narození, k nejsvětější službě Tobě. Amen."

Čím víc Mě začnete poznávat, tím víc pochopíte dvě věci. Má učení se nikdy nezměnila. Miluji všechny duše.


Váš Ježíš


zpět