927. Poselství Matky Spásy ze dne 25. září 2013 v 12:15.


JEN MÁLO BUDE NATOLIK STATEČNÝCH, ABY OTEVŘENĚ HLÁSALI SLOVO BOŽÍ BĚHEM KŘIŽOVÁNÍ CÍRKVE MÉHO SYNA NA ZEMI


Mé dítě,

křižování církve mého Syna na zemi již bylo důkladně a skutečně započato a všechny příznaky začaly být viditelné. Tak jako byl tehdy můj Syn přibit na kříž a jen jeden z jeho apoštolů s Ním zůstal až do konce, tak také jen málo jeho následovníků na zemi se odváží být vidět při obraně jeho mystického Těla na zemi, až bude pleněno, pronásledováno, a pak zničeno.

Velmi málo z těch, kteří přísahali věrnost mému Synu, přihlíželo jeho bičování nebo Ho provázeli při výstupu na horu Kalvárii. Já jsem měla pouze čtyři věrné následovníky – sestřenici Marii, Martu, Marii Magdalenu a Jana, kteří mi byli oporou při mé agonii, když jsem musela být svědkem strašného mučení svého Syna. Mnozí budou následovat pokyny mého Syna v těchto svatých poselstvích světu, ale jen málo z nich bude natolik statečných, aby otevřeně hlásali Boží Slovo během křižování církve mého Syna na zemi.

Můj žal je v této době velký, protože vše, co bylo mnou předpověděno při zjeveních v La Salettě a Fatimě se nyní před vámi všemi odhaluje, ale mnozí z vás jsou slepí. Vy, kteří jste mi zasvětili v mých nejsvětějších svatyních hodiny, musíte přijít a prosit mě, vaši Matku, abych vám otevřela oči Pravdě. Musíte mě prosit, abych zasvětila vaše srdce a duše svému Synu, jinak Ho také zapřete.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět