925. Poselství Ježíše ze dne 24. září 2013 v 18:00.


TAK MNOZÍ NA MNE ZAPOMNĚLI A V MNOHA PŘÍPADECH MĚ BEROU JAKO SAMOZŘEJMOST


Má vroucně milovaná dcero,

jak sám se cítím, když tak mnozí, včetně těch, kteří jsou věrní mému svatému Slovu, tráví tak málo času v mé společnosti. Jak jen toužím po jejich pozornosti, i kdyby jen na chvilku za den. Tak mnozí na Mne zapomněli a v mnoha případech Mě berou jako samozřejmost. Nevíte, že jen krátkým rozhovorem se Mnou vás zahrnu svými milostmi? Ti, co Mě těší rozmluvou se Mnou – tím nejprostším způsobem – získají vnitřní pokoj, který nelze nalézt nikde jinde po světě.

Ve vaší honbě za potěšením, pohodlím a příjemným vzrušením, vaše návaly uspokojení mají krátké trvání. Nic, včetně největších pokladů světa, vás nenaplní. Je to díky Mně - mému velkému milosrdenství - že vám byl udělen ten největší poklad - dar života plného velké nádhery, úžasné okolí, dokonalé a krásné tělo a schopnost cítit trvalou lásku, která vás zaplaví a přinese vám nesmírné štěstí. Tento věčný život a čas pro Mne, abych vás přenesl do svého nového království na zemi, je blízko.

Když se mnou mluvíte a prosíte Mě, abych vás připravil na ten Velký den, budete připraveni, ale nějaký čas zabere uskutečnění změn, které se od vás očekávají pro Velký den Pána.

Stejně jako nevěsta a ženich, i vy musíte mít vše v pořádku, před tímto požehnaným dnem. Dostatečně předem musíte připravit svou rodinu, přátele a příbuzné. V den, kdy přijdu naplnit tuto slavnou proměnu, musíte již být připraveni tělem i duší.

Za každý den, který strávíte zaneprázdněni potřebami ostatních, si musíte vyhradit alespoň 10 minut z tohoto dne pokáním za své hříchy. To je velmi důležité, protože vás miluji a vítám vás. Abyste se Mnou náležitě komunikovali, musíte vždy přede Mne přijít jako pokorný služebník. Když přede Mnou klekáte nebo se Mnou jednoduše promlouváte srdcem, vždy začněte větou:

"Ježíši odpusť mi, neboť jsem zhřešil."

Potom ucítíte moji přítomnost a budu žít ve vaší duši. Čím častěji se budete ke Mně obracet, tím bližší Mi budete. Brzy budu jako váš přítel, bez kterého nemůžete žít. Až se potom na Mne budete obracet pro každou drobnost, budu tam. Vždy zajistím, aby ti z vás, kdo tráví čas v mé společnosti, byli obdařeni velkou přízní a má požehnání jim přinesou klid duše a pokoj mysli. Pamatujte, že odpovím okamžitě těm, kteří Mě hledají.


Váš Ježíš


zpět