921. Poselství Ježíše ze dne 21. září 2013 v 12:22.


OBJEVÍ SE ČTYŘI MOCNÉ ŘÍŠE, KTERÉ BUDOU HLAVNÍM ZDROJEM VÁLEK


Má vroucně milovaná dcero,

ve světě se stane hodně událostí, zatímco moc falešného proroka poroste a kdokoli se odváží ho zpochybnit, bude ignorován, dokonce i na nejvyšších místech v mé církvi.

Politické rozepře vyvstanou ve čtyřech částech země. Objeví se čtyři mocné říše, které budou hlavním zdrojem válek. Jak jejich moc bude vzrůstat, ovládnou mnohé části světa, ale ne všechny, protože můj Otec to nedovolí.

Všechny tyto národy budou mezi sebou bojovat, i když budou prohlašovat, že spolupracují. Jak bude narůstat nedůvěra, bude se každý snažit překonat ostatní, a pak propuknou boje. Zničí velké části svých ubohých národů. Lidu, nad nímž budou vládnout, zbude jen málo moci, a demokracie bude viset na vlásku. Nevinným a trpícím lidem bude dána Boží ochrana, budou-li mít Pečeť živého Boha.

Nikdy nepodceňujte tento svobodný Boží dar. Pečeť živého Boha vás ochrání před smrtí těla a duše během válek. Prosím, dejte ji co nejvíce lidem, v každém národu.

Egypt a Sýrie budou zapleteny do boje o moc, což bude mít dopad na Izrael. Nepřátel židů je mnoho. Všechny války, které se na ně zaměří a zapojí tyto dvě země, vyústí v poslední bitvu, do které bude vtažen Izrael a tyto země budou trpět nejhorší genocidou, neviděnou od druhé světové války.

Pád a vzestup Jeruzaléma je předpověděn a tyto bitvy se musí stát dříve, než se proroctví naplní.

Váš Ježíš


zpět