919. Poselství Ježíše ze dne 18. září 2013 v 23:30.


MODLETE SE TUTO SPECIÁLNÍ MODLITBU MODLITEBNÍ KAMPANĚ K ZASVĚCENÍ VAŠICH BLÍZKÝCH, ABYCH JE MOHL POKRÝT SVOU DRAHOCENNOU KRVÍ


Má vroucně milovaná dcero,

prosím, abyste se všichni modlili tuto speciální modlitbu modlitební kampaně k zasvěcení vašich blízkých, abych je mohl pokrýt svou drahocennou Krví.

Modlitba modlitební kampaně (122):

Za zasvěcení drahocenné Krvi Ježíše Krista

"Drahý Ježíši, prosím Tě, abys zasvětil mě, moji rodinu, mé přátele a národ pod ochranu tvé drahocenné Krve.

Zemřel jsi za mne a tvá zranění jsou mými zraněními, když důstojně přijímám utrpení, které budu snášet v době, vedoucí k tvému Druhému příchodu.

Trpím s Tebou, drahý Ježíši, když se snažíš shromáždit všechny Boží děti do svého srdce, abychom měli věčný život.

Pokryj mě a všechny, kteří potřebují tvou ochranu, svou drahocennou Krví. Amen."

Vše, co potřebujete, je důvěřovat Mi a Já ochráním všechny, kdo ke Mně volají, abych spasil jejich vlastní duše a duše ostatních.

Jděte a připravte se na Soudný den. Žehnám vám všem a dávám vám sílu, abyste vytrvali ve vaší oddanosti mé modlitební kampani.


Váš Ježíš


zpět