917. Poselství Ježíše ze dne 17. září 2013 v 22:45.


PŘICHÁZÍM PRO VÁS, ABYCH VÁS VZAL KE SVÉMU OTCI. PŘICHÁZÍM, ABYCH SPLNIL JEHO BOŽÍ VŮLI A NAPLNIL SMLOUVU.


Má vroucně milovaná dcero,

když se ti zdá tato práce obtížná a váháš předávat světu špatné zprávy, musíš pochopit, že jsi jen posel. Jsi nástrojem svatého Nejvyššího Boha a je tvou povinností odpovídat na jeho zavolání. Tvá poslušnost je zásadní a nesmíš se bát následků, které tě mohou potkat jako Pánova proroka.

Všechny předpověděné události byly ustanoveny na začátku a jsou součástí Božího plánu naplnit smlouvu a shromáždit jeho děti, aby mohly žít v harmonii s jeho Boží vůlí. Poslední bitva mezi hierarchií mého Otce a Zlým znamená, že lidé, kteří se ponechají bez ochrany, se zamoří hříchem a obrátí se proti svým bratrům, kteří zůstanou věrni Bohu.

Až bude zuřit bitva, bude učiněno mnoho hrozných ukrutností nepřáteli Boha, proti jeho milovaným dětem. Ale, jak jsem vám řekl dříve, nemohou zajít příliš daleko, protože nemají moc zničit lidstvo, i když si myslí, že ano.

Utěšte se, všichni, protože můj Otec zasáhne proti zlým skutkům těch, kdo chtějí ovládat všechny národy a zasáhne je smrtí – ty, kteří se odváží ublížit jeho dětem. Mnoho ubohých duší bude trpět během takových pronásledování, ale můj Otec je vždy milosrdný. Jeho moc nemůže být dotčena. Jeho ruka je všemocná. Kdykoliv může odvrhnout své nepřátele. Ale předpověděná proroctví, která se musí stát před mým Druhým příchodem, jsou skutečností. Odhalí se způsobem, který možná nebude všem zřejmý, ale vězte toto. Modlitba je vaší zbraní. Modlitba vám poskytne zbroj, kterou potřebujete k porážce Zlého. Modlitba zmírní dopad války a jakéhokoli pronásledování způsobené lidské rase nepřáteli Boha. Modlitba zachrání vás a všechny, za které se modlíte. Vaše modlitby zničí zlo, a až přijde ten Velký den, budete ronit slzy radosti, až spatříte novou generaci, ty miliardy lidí, kteří byli zachráněni, protože jste odpověděli na moje volání.

Přestože má poselství přinášejí směs smutku, obav a zklamání – přinášejí také naději, protože přivodí mnoho obrácení. Plán mého Otce je většině z vás neznámý. To, co potřebujete pochopit, je toto. Jeho plán zničí všechny jeho nepřátele. Tím, že dovolí, aby se tyto zkoušky staly, osvobodí lidskou rasu, definitivně, z jejího zajetí hříchem. Buďte trpěliví. Buďte pokojní. Protože radost, láska a mír bude brzy konečně navždy
vaše.

Přicházím pouze proto, že jsme jako jeden – jedna svatá rodina v Božím království. Přicházím pro vás, abych vás vzal ke svému Otci. Přicházím, abych splnil jeho Boží vůli a naplnil smlouvu. Přicházím, abych vám přinesl Pravdu.


Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus


zpět