915. poselství Ježíše ze dne 15. září 2013 v 23:50.


MÉ PLÁNY NA SPÁSU SVĚTA JSOU DOKONČENY. NYNÍ JE VŠE NA MÍSTĚ.


Má vroucně milovaná dcero,

všechny mé plány na spásu světa jsou dokončeny. Nyní je vše na místě. Má armáda je zformována. Bude růst a šířit se všude a bude s sebou přinášet mnoho duší, po kterých prahnu. Tato armáda dostala ode Mne velké milosti a mocí Ducha Svatého udrží oheň křesťanství planoucí a ponese pochodeň Pravdy až do Posledního dne. Bude přinášet Boží Světlo do těch nejtemnějších koutů a milionům otevře oči pravému Božímu Slovu, až velké odpadlictví pohltí mou církev na zemi. Dávám jim tuto modlitbu modlitební kampaně, abych jim pomohl se slibem zůstat Mi věrni.

Modlitba modlitební kampaně (121):

Věrnost armádě Ježíše Krista

"Stojíme v jednotě s tvým Nejsvětějším Srdcem, drahý Ježíši.

Hlásáme s autoritou pravé Slovo Boží.

Půjdeme až na konec světa šířit Pravdu.

Nepřijmeme nikdy žádné nové falešné učení ve tvém jménu, žádné jiné než to, které jsi nás učil Ty sám.

Zůstaneme v Pravdě, věrní a pevní v naší víře.

K těm, co Tě zradí, se budeme chovat s láskou a soucitem v naději, že se k Tobě vrátí.

Budeme pevní, ale trpěliví k těm, kteří nás pronásledují ve tvém jménu.

Půjdeme vítězně celou cestu do tvého Nového ráje.

Slibujeme, že skrze naši bolest a utrpení Ti přineseme všechny ztracené duše, které hladoví po tvé lásce.

Prosím, přijmi naše modlitby za všechny hříšníky na světě, abychom se mohli stát jednou rodinou, spojenou v lásce k Tobě, v nové éře míru. Amen."

Má armádo zbytku, jděte s vědomím, že Vám bude dána veškerá pomoc a milosti, abyste uspěli v této poslední svaté misi na zemi, abych mohl shromáždit všechny Boží děti z povrchu země a přinést je do svého Nového ráje.


Váš Ježíš


zpět