914. Poselství Matky Spásy ze dne 14. září 2013 v 16:10.


TYTO MEDAILONY OBRÁTÍ VŠECHNY DUŠE, KTERÉ JSOU OTEVŘENÉ MILOSRDENSTVÍ MÉHO SYNA, JEŽÍŠE KRISTA


Ó, mé dítě, stejně jako jsem milovala svého Syna od okamžiku, kdy jsem se podívala na jeho krásnou tvář, stejně tak miluji všechny Boží děti, jako by byly moje vlastní.

Jsem Matkou Boha, jsem však i Matkou všech Božích dětí, jak jsem slíbila jim ku pomoci v okamžiku jejich poslední záchrany. Když mě můj Syn korunoval, při mé korunovaci v nebi, dal mi primát stát se Matkou dvanácti kmenů – dvanácti národů v Novém Jeruzalému. Než nadejde tento den, já, jako Matka Spásy, budu po celém světě vyhledávat duše a přivádět je k mému Synovi. Pomáhám mu s tímto obtížným úkolem a stejně jako je mé srdce propojeno s jeho, je také propojeno se všemi, kteří upřímně milují mého Syna.

Jako vaše Matka miluji všechny Boží děti. Ke každému z vás cítím stejnou lásku, jako cítí každá matka ke svým mladým. Vidím Boží děti, jakoby všechny byly ještě malé děti. Cítím jejich bolest. Trpím s mým Synem, když se dívá na hříšníky, kteří odmítají lásku, kterou k nim má. Jak se jen kvůli nim těžce trápí a jak já nyní vypláču mnoho slz, když vidím, jak roste bída kvůli šíření hříchu. Přesto je na světě stále hodně živé lásky. Tato láska, když je čistá, odolá temnotě a jako maják bude k sobě přitahovat duše. Tak bude Bůh pracovat k osvícení lidstva. Použije lásku těch, kteří Ho milují, aby Mu přivedli duše ostatních.

Mojí povinností je nabídnout co nejvíce hříšníkům možnost záchrany jejich duší. Dělám to skrze zjevení, která jsou dosvědčena, kdekoliv se zjevuji, k zažehnutí víry u hříšníků. Teď to dělám poskytnutím Medailonu spásy. Mé dítě, jak jsem řekla, tento medailon musí být světu dostupný tvým prostřednictvím a podle mých instrukcí. Tyto instrukce jsou známy pouze tobě. Tyto medailony obrátí všechny duše, které jsou otevřené milosrdenství mého Syna, Ježíše Krista. Výsledkem pak bude spása miliónů.

Děkuji vám, děti, že jste otevřely svá srdce mně, vaší Matce, a za poslušnost, kterou projevujete mému Synu, Ježíši Kristu, Spasiteli lidstva.


Vaše Matka
Matka Spásy


zpět