913. Poselství Ježíše ze dne 14. září 2013 v 03:00.


UČENÍ TEMNOT – VELKÉ ODPADÁNÍ OD BOHA, KTERÉ BUDE PRAMENIT Z LŮNA MÉ CÍRKVE, SESTOUPÍ JAKO VELKÁ, HUSTÁ MLHA


Má vroucně milovaná dcero,

Já jsem hlas zprostřed vás, kdo se pokouší být slyšen mezi vůdci, kteří šíří odpadlictví a vládnou ve čtyřech koutech světa.

Učení temnot – velké odpadání od Boha, které bude pramenit z lůna mé církve, sestoupí velmi brzy jako velká, hustá mlha na všechny důvěřivé křesťany. Plán na potlačení Pravdy už začal a překroucené verze mého svatého učení budou brzy jasné mnohým z vás. Ale zatímco vymění Pravdu za lži, Duch Svatý povstane proti mým nepřátelům. Mé Světlo bude stále viditelné ve všem tom zmatku, který vůdci největšího odpadlictví ze všech přinášejí na svět. Budou neúnavní, dokud se svět nestane pohanským, bez žádné lásky pro Mě, Ježíše Krista.

Laický svět bude považován za jediný pravý, kde bude každý člověk vybízen k naplnění svých choutek a tužeb. Bude učiněn každý pokus utlumit přítomnost Ducha Svatého. Popřou mé utrpení na kříži a důležitost potřeby získat spásu, i když bude dána každému, kdo se přede Mnou vykoupí a požádá o mou milost. Budou nejen násilně krmit Boží děti lžemi o Mně a mém učení, budou pronásledovat ty, kteří zpochybní tyto lži.

S těmi, kdo zpochybní vůdce zevnitř mé církve, se bude zacházet nemilosrdně a bez nejmenšího soucitu. Vám, kteří přijmete falešné nauky od těch, co říkají, že reprezentují mou církev, a v srdci poznáte, že nemohou být ode Mne, vám potom pomůžu. Utěším vás, když vás povedu. Nesmíte nikdy popřít Pravdu, nebo podlehnout těm, jejichž touha po moci znamená, že budou lhát v mém jménu, chtějí-li si zachovat dobré jméno u mých nepřátel. Vaše víra bude opravdu zkoušena.

Přicházím k vám nyní, abych vám přinesl Pravdu, jen proto, že vám bude Pravda odepřena. Až se tak stane, nebude vám dovoleno hlásat Pravdu ostatním duším, které bez ní nedokážou přežít.

Modlete se o milosrdenství pro své vlastní duše a za ty, kteří budou mými nepřáteli uvedeni do smrtelného omylu.


Váš Ježíš


zpět