912. Poselství Ježíše ze dne 13. září 2013 v 23:15.


VY, KTEŘÍ VELMI TRPÍTE A MOŽNÁ JSTE ZTRATILI VŠECHNU NADĚJI DO ŽIVOTA, VĚZTE, ŽE JSTE V MÉM SRDCI


Má vroucně milovaná dcero,

mé srdce touží po světě a každém, kdo v něm žije, a slibuji, že udělám vše, abych vás, Boží děti, sjednotil ve svém srdci.

Miluji každého muže, ženu i dítě, bez ohledu na to, kdo jsou – zda jsou mocní, bohatí, vlivní, pokorní, chudí nebo jen prostí lidé, žijící běžné životy. Všichni jste byli mým Otcem, který vás stvořil, vybráni, abyste se narodili. Každá duše má úděl, a každý z vás je nejdražším Božím dítětem.

Vy, kteří velmi trpíte a možná jste ztratili všechnu naději do života, vězte, že jste v mém srdci a že hluboce cítím vaši bolest. Trpím ve vás. Nesmíte se nikdy vzdát naděje, protože mám pro vás místo ve svém ráji. Když se vzdáte naděje, odvracíte se od své budoucnosti, která je plná mého Světla. Tato budoucnost je mým darem pro vás a je celá moje. Odejmu vám vaše obavy. Stačí Mě zavolat a říct mi:

"Ježíši, odejmi mou hroznou bolest a utrpení a dovol mi, abych pocítil tvou lásku."

A Já okamžitě pozvednu vaše těžké břímě.

Když cítíte prázdnotu a jste přesvědčeni, že vás nikdo nemá doopravdy rád, musíte vědět, že Já jsem vám po boku, protože vás budu vždy milovat, bez ohledu na to, jak dalece jste zbloudili. Když si myslíte, že nemáte pro co žít, pak vězte, že můj Nový ráj vám dá věčný život. Ale musíte nejdříve vytrvat s utrpením v tomto životě. Přesto vám ulehčím vaše trápení a jediné, co musíte udělat, je požádat Mě o to.

Mnoho z vás se cítí bezcenní, nemilovaní, neúspěšní, nenaplnění a k ničemu. Cítíte se tak, protože svět je posedlý takzvaným úspěchem a ambicí. Jen málo, elita, vypadá, že dosáhla tak velkých výšek. Tlaky vytvářené světovými medii k oslavě bohatství a krásy slouží pouze ke zničení sebevědomí obyčejného člověka. Není třeba dělat dojem na ostatní. Není třeba, ani není žádoucí, dělat na Mne dojem těmito takzvanými úspěchy. Pracujte tvrdě, všemi prostředky. Využijte svá nadání daná Bohem, ale užívejte je ke službě druhým a pro dobro všech. Ale vězte toto: Jsou to ti slabí, duchem pokorní a ti s prostou láskou ke Mně, Ježíši Kristu, které pozvednu k největší slávě ve svém království. Ti, kteří teď trpí, nebudou nikdy trpět v mém Novém ráji.

Můj slib, že přijdu a shromáždím vás všechny, bude splněn při mém Druhém příchodu. Vyhlížejte ten den s touhou a radostí, protože není daleko, a pak vám přinesu dary lásky, radosti, štěstí a věčného života. Vytrvejte a přijďte blíž ke Mně. Jsem s vámi. Nikdy vás neopustím, ale vy se ode Mne nesmíte odloučit, protože pokud to uděláte, budete pro Mne ztracení. Přijďte, položte si hlavu na mé rameno. Nechejte Mě utěšit vás. Nechejte Mě ukončit váš žal. Nechejte Mě setřít vám slzy. Nechejte Mě přinést vám pokoj.

Uděluji vám teď zvláštní požehnání. Přijměte je. Přijměte mou ruku a vše bude dobré. Miluji vás.


Váš Ježíš


zpět