910. Poselství Ježíše ze dne 10. září 2013 v 23:45.


ČÍM VÍCE JSTE NENÁVIDĚNI, MOJI NÁSLEDOVNÍCI, TÍM VÍCE JSTE BOHEM MILOVÁNI


Moje vroucně milovaná dcero,

cožpak nevíš, že čím víc vás bude následovat moje poselství, tím víc vás budou trápit ti, co se snaží umlčet můj hlas?

Jak na příkaz mého Otce tato mise pokračuje, ti, co jsou proti těmto svatým poselstvím, zvlášť v mé církvi na zemi, udělají vše v úsilí donutit vás přestat je sledovat. Protesty budou narůstat a každá forma překroucené logiky, namyšlené odmítání Pravdy a smyšlená teologie budou zneužity k udušení Božího hlasu.

Čím více jste nenáviděni, moji následovníci, tím více jste Bohem milováni, protože pouze ti, kteří Mě následují a žijí své životy podle mého učení, budou takto trpět. Pokud budete vyvyšováni, oblíbení a světem vyvoleni jako živoucí světci, kde není žádná závada či chyba ve vašich způsobech veřejně objevena, pak nejste vyvoleni Bohem, protože popíráte to, co se od Božích služebníků očekává. Bez toho, že byste Pravdu vyslovili, a tím, že budete Pravdu překrucovat, abyste vynikli před očima světa, budete odvrženi, zatímco Já budu hledat své skutečné služebníky.

Moji praví služebníci Mě milují a jednají v mém Svatém Duchu. Jejich utrpení, které prozrazují jejich oči, protože trpí se Mnou, mohou jasně vidět ti, kteří sami obdrželi dar Ducha Svatého. Tyto čisté duše nikdy neodsuzují ostatní nebo se nesnaží zastavit Boží Slovo, protože nejsou schopny to učinit.

Musíte se v tomto čase usilovně modlit – vy všichni – protože tito mí služebníci jsou napadáni kvůli Mně. Stojím při nich, ale mnozí padnou a zhroutí se z tlaku k jejich umlčení, až budou muset svému stádu odhalovat přicházející lživé učení.


Váš Ježíš


zpět