909. Poselství Ježíše ze dne 8. září 2013 v 21:10.


JE ČAS, KDY SKUPINY MODLITEBNÍ KAMPANĚ MUSÍ BÝT ZALOŽENY A ROZŠÍŘENY PO CELÉM SVĚTĚ


Má vroucně milovaná dcero,

je čas, kdy skupiny modlitební kampaně musí být založeny a rozšířeny po celém světě. Tyto modlitby jsou vám dány Boží mocí a jsou s nimi spojeny velké zázraky.

Tyto modlitby budou šířit obrácení, poskytnou tělesné uzdravení a oslabí dopad války, hladu a chudoby. Dnes vám odkazuji novou modlitbu, která vám pomůže zmírnit strašné utrpení, které bude způsobeno válkou.

Modlitba modlitební kampaně (120):

Za zastavení rozšíření války

"Ó, můj sladký Ježíši, odvrať války, které ničí lidstvo.

Ochraňuj nevinné před utrpením.

Ochraňuj duše, které se pokoušejí přinést opravdový mír.

Otevři srdce těch, kdo jsou postiženi bolestí války.

Ochraňuj mladé a zranitelné.

Zachraň všechny duše, jejichž život je zničen válkou.

Posilni všechny, drahý Ježíši, kdo se modlí za duše všech Božích dětí, a uděl nám milost snášet utrpení, která nás mohou postihnout během bojů.

Prosíme Tě úpěnlivě, zastav rozšíření války a přiveď duše do svatého útulku tvého srdce. Amen."

Jděte všichni, kdo Mě slyšíte, a proste Mě o milosti, které budete potřebovat, abyste unesli mou bolest tohoto času.


Váš Ježíš


zpět