907. Poselství Matky Spásy ze dne 6. září 2013 v 20:15.


JEDINÁ CESTA K VĚČNÉMU ŽIVOTU JE SKRZE MÉHO SYNA JEŽÍŠE KRISTA


Mé dítě,

nikdo z vás nesmí zapomenout, že můj Syn zemřel pro spásu lidstva. Vysvobodil všechny duše z otroctví šelmy. Dal vám všem dar spásy, a abyste obdrželi věčný život, musíte přijít k mému Synu a požádat Ho o tento veliký dar.

Jediná cesta k věčnému životu je skrze mého Syna Ježíše Krista. Protože je tak milosrdný, poskytne každému příležitost přijít k Němu ze svobodné vůle. Dal světu Pravdu a svým darem smrti na kříži otevřel cestu pro všechny, aby žili ve věčném pokoji a v jeho ráji.

Mnozí neuznávají mého Syna a ani nevěří v Boha. Nevěříte-li v Boha nebo nepřijmete-li dar spásy, pak se sami od Boha oddělíte. Kvůli této poslední misi za záchranu duší, včetně duší všech hříšníků, stejně jako těch, kdo odmítají připustit existenci Boha, můj Syn vykoná velký zázrak. Během Varování všichni uvidí důkaz, že mají duši a mnozí budou obráceni. Těm, kteří se neobrátí a zůstanou ateisty, nemůže být dán dar Spásy, protože odmítnou jeho milosrdnou ruku. Tyto duše Ho budou odmítat tím nejvíce vzdorovitým způsobem a nic než vaše motlitby je nemůže zachránit.

Ti, kteří odmítají každý pokus, každý zásah a každou milost je přivést do Nového ráje, budou zavrženi. Neboť království mého Syna nebude jejich, protože můj Otec, jenž odkázal lidstvu dar svobodné vůle, nebude nikdy vnucovat svou vůli žádnému ze svých dětí.

Modlete se, modlete se, modlete se, aby ateisté přijali ruku milosrdenství, kterou můj Syn podá každému jednomu z nich. Nezapomeňte se modlit modlitby modlitební kampaně za záchranu těchto ubohých malých duší.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět