905. Poselství Ježíše ze dne 5. září 2013 v 14:30.


ŽÁDNÝ Z MÝCH POSVĚCENÝCH SLUŽEBNÍKŮ NEMŮŽE NIKOHO ODSOUDIT V MÉM JMÉNU


Má vroucně milovaná dcero,

jak málo z těch, kdo věří v Boha, nebo těch, kdo mě přijímají jako Syna člověka, Mě skutečně milují. Říkají, že ano, ale mnozí nežijí podle mých učení. Nemůžete říkat, že Mě milujete, a pak odsuzovat ostatní. Nemůžete drsnými slovy ranit cizí osobu a současně tvrdit, že Mě milujete.

Kdo mezi vámi je bez hříchu? Kdo z vás se vynáší přede Mnou a pak nemilosrdně mluví proti jinému? Nikdy nebudete moci mluvit v mém jménu, když budete pomlouvat jiného. Je to urážka Boha a vy, kdo se tak chováte, Mě urážíte. Vy, kteří zle mluvíte o druhých, když říkáte, že Mě bráníte, se jen ode Mne oddělujete. Přesto si myslíte, že vaše činy jsou ospravedlnitelné. Kdy jste si mysleli, že bych podpořil takové chování, a proč myslíte, že máte právo dělat tyto věci?

Když jste zavázáni k mé službě, a pak mluvíte krutými slovy proti komukoli z Božích dětí, pácháte těžký hřích. Žádný můj svatý služebník nemůže nikoho odsoudit v mém jménu. Možná jste seznámeni s mými učeními – možná jste znalí všeho toho, co je obsaženo v Knize mého Otce, ale když v mém jménu pomlouváte jiného, odvrhnu Vás. Bude to stát mnoho pokání z vaší strany, abyste si znovu získali mou přízeň, a dokonce i pak, dokud Mě nebudete prosit o odpuštění, potrvá dlouho, než budete způsobilí stanout znovu přede Mnou.


Váš Ježíš


zpět