903. Poselství Ježíše ze dne 4. září 2013 v 18:00.


PŘINÁŠÍM DARY POSTUPNĚ, V ZÁVISLOSTI NA ČISTOTĚ DUŠE


Má vroucně milovaná dcero,

živý Bůh, přítomný v pokorných duších, se stane zřetelnější, jak bude můj nový dar vyléván v tento čas na všechny živé na světě.

Přináším dary postupně, v závislosti na čistotě duší. Mí následovníci v každé církvi celého světa pocítí nové oživení své lásky ke Mně, jakmile je zahrnu zvýšeným pochopením mého slibu Druhého příchodu. Můj dar bude znamenat, že budou schopni vidět skrz pavučiny temnoty, jak Pravda začne dávat smysl. Budou vědět, že k nim hovořím, protože budou cítit moji přítomnost ve svých srdcích. Budou požehnáni znalostí, darovanou jim mocí Ducha Svatého, aby se patřičně připravili na můj Druhý příchod.

Mé následovníky povede Duch Svatý a ti Mě nezradí, ani nepřijmou rouhání, předávaná jim v mém jménu. Proto se teď mé Slovo bude šířit mnohem rychleji a Duch Svatý brzy vytvoří v jejich duších touhu po Velkém dnu, kdy zazní poslední polnice, aby oznámila můj příchod.

Nebojte se, mí milovaní následovníci. Jsem s vámi, i když trpíte. Brzy se rozrostete ve velkém počtu a to vám dodá důvěru zůstat Mi věrni.


Váš Ježíš


zpět