890. Poselství Boha Otce ze dne 23. srpna 2013 v 15:00.


DĚTI, UŽ JSME JEN KRÁTKÝ ČAS OD VELKÉHO DNE


Má nejdražší dcero,

zatímco svět usiluje dát smysl zoufalství, jehož je svědkem, vězte, že všechno z této vřavy se musí stát před tím, než vezmu všechny, kdo Mě milují, do místa mého útočiště.

Brzy poznáte, kdo jsem Já, děti. Vy, kteří si Mnou nejste jisti, konečně poznáte Pravdu, a ta vám přinese velký pokoj. Zlo ve světě nyní vzrůstá a klam sestupuje. Musíte být silné, snažně vás prosím, když nyní očekávám den, kdy začne obnova, a všechny mé děti najdou útěchu v den, kdy se můj milovaný Syn ohlásí.

To, čeho jste svědky, je bitva mezi mou nebeskou hierarchií a Satanem a všemi jeho démony. Je to děsivé a velmi znepokojivé pro mnoho z vás, ale vězte, že zasáhnu ke zmírnění vaší bolesti. Vězte, že Mi patříte a že přinesu do světa pokoj, až jej zbavím zamoření.

Děti, jste jen krátký čas od Velkého dne, a i když se toho ještě mnoho musí stát, když svaté jméno mého Syna bude rozškubáno, bude to rychlé. Musíte se nyní dívat do budoucnosti, protože je to třpytivý drahokam takové velikosti, že v den, kdy vstoupíte do nové éry pokoje, zapomenete na pronásledování, které Zlý uvalil na svět. Musíte dělat to, k čemu vás vybízí můj Syn. Musíte zachovat klid, až vám budou odhaleny Pečetě, jež jsou všechny pro vaše vlastní dobro a dobro těch duší, pro něž vás žádám o modlitby za mé milosrdenství.

Zůstáváte-li věrni mým Přikázáním a žijete-li vaše životy v jednotě s mým Synem, budete v půli cesty. Zůstanete-li stálí ke svátostem a odmítnete-li se podílet na pohanských rituálech, které uctívají šelmu, pak najdete u Mne velkou blahovůli.

Jděte a pamatujte, že Já jsem jediný všemohoucí a má je všechna moc. Brzy zničím zlé a odhalím vám můj Nový ráj. Buďte trpěliví. Důvěřujte Mi. Následujte mého Syna a přijměte dary, které On a jeho milovaná Matka, Neposkvrněná Panna Maria, vám přináší v podobě modliteb modlitební kampaně a Medailonu spásy.

Nakonec přijměte mou Pečeť jako jeden z největších darů, které jsem dal lidem od doby, kdy jsem jim dal život. Znovu dávám život svými mimořádnými milostmi, máte-li blízko sebe Pečeť živého Boha. Všem, kteří mají Pečeť, je zaručeno místo v Novém ráji.

Miluji vás, děti, ale jsem váš Otec a musím dovolit tyto zkoušky, protože Mi pomohou vyplít ty, kteří vždy zůstanou na straně šelmy. Čas, který trávím v pokusech zvítězit nad jejich srdci, činí tak strašnou a nenávistnou tuto bitvu s miliony padlých andělů a démonů, byť je to i jen o jedinou duši.

Utěšujte se ve vědomí, že žehnám vám všem, kdo jste čistí a pokorní srdcem. Miluji vás všechny, takže se nesmíte nikdy vzdát, když se všechno bude zdát beznadějné, neboť má moc je taková, že mám nad ničením Zlého kontrolu. Musíte veškerou svou důvěru vložit ve Mne, zejména v tomto čase, kdy máte pocit, že má spravedlnost je nelítostná.


Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší


zpět