888. Poselství Ježíš ze dne 22. srpna 2013 v 23:05.


MUSÍM VAROVAT SVĚT PŘED VELKÝM POČTEM FALEŠNÝCH PROROKŮ, KTEŘÍ SE V TOMTO ČASE POKOUŠEJÍ PŘEHLUŠIT MŮJ HLAS


Má vroucně milovaná dcero,

musím varovat svět před velkým počtem falešných proroků, kteří se v tomto čase pokoušejí přehlušit můj hlas.

Poslal jsem množství proroků, všechny s rozdílným posláním, připravit Boží děti. Tato poselství, vztahující se ke konci časů, jsou jediná pravá svého druhu v tomto konkrétním čase, neboť bych nikdy nechtěl zmást Boží děti.

Tato poselství nesmí být nikdy porovnávána s jinými, která jsou právě teď všude šířena, aby popírala moje svaté Slovo. Může být pouze jediná Kniha Pravdy – jen Já, Ježíš Kristus, Beránek Boží, mohu odhalit její obsah. Vás, kteří ve Mne věříte, lze snadno oklamat. Musíte vědět, že není možné, aby od Boha pocházela poselství, která s těmito poselstvími jsou v rozporu.

Věříte Mi jen trochu? Nebo Mě přijímáte tak, jak si od vás přeji, celým a otevřeným srdcem? Volám k vám s láskou a starostí. Nepokouším se dovolávat vaší inteligence. Volám k vám skrze vaše srdce a přitahuji vaši duši ke Mně. Když cítíte moji přítomnost v těchto poselstvích, tak není třeba hledat souhlas a schválení od nikoho dalšího.

Já jsem, jaký jsem. Stojím nyní před vámi, jak tomu mělo být. Můj Otec by Mi nikdy nedovolil odhalit obsah Knihy Zjevení nikomu jinému než sedmému poslu, neboť tento den nadešel.

Mnoho pravých vizionářů dalo v minulosti světu Boží Slovo a strašně pro to trpěli. Mnozí ještě ode Mne dostávají útěchu a Já budu i nadále s nimi hovořit, neboť potřebuji jejich utrpení a modlitby. Jsou to mé vybrané duše a každá má svou úlohu v záchraně jiných duší.

Tato mise je poslední. Ukládám vám, abyste nyní, v současnosti, dbali mého Slova. Jen mé Slovo, dávané vám skrze tato poselství, vás provede pronásledováním. Jím vám přináším velké milosti. Nesmíte Mě nikdy urazit tím, že je znečistíte, když zpochybníte mé Slovo, když srovnáte má poselství se smyšlenkou, zplozenou falešnými proroky.

Nepotřebujete nikoho, aby vás vedl k mému velkému milosrdenství. Musíte se soustředit jen na tato poselství a zůstat nyní věrni mému starému učení, neboť je vaší zachraňující milostí.


Váš Ježíš


zpět