886. Poselství Ježíše ze dne 20. srpna 2013 v 19:20.


POSTARÁM SE, ABY DALŠÍ MILIÓNY SLYŠELY MÁ SLOVA


Má vroucně milovaná dcero,

má láska a můj soucit vůči všem hříšníkům znamenají, že udělím velké milosrdenství miliardám duší. Ode dneška otevřu jejich oči mým poselstvím pro lidstvo. Postarám se, aby další milióny slyšely má slova, abych mohl vzít mnoho dalších ztracených duší do Nového ráje. Všichni takoví lidé, kteří by tato poselství pro svou tvrdohlavost nikdy nepřijali, je nyní uvidí jako taková, čím jsou – činem milosrdenství z mé strany, abych mohl zachránit jejich duše.

Kněží, kteří moje poselství již odsoudili a prohlásili, že jsou to ďáblova slova, si pak uvědomí, jakou strašnou chybu udělali tím, že duším upřeli příležitost naslouchat mému nebeskému hlasu.

Nevěřící, kteří usilují nalézt pokoj, budou nyní přitahováni k mým poselstvím a brzy budou u Mne hledat útěchu. Čekám na ně, a jakmile ke Mně vykročí, naplním je touhou po mé lásce, takže nedokážou si Mě nevšímat.

Věřící v Boha, Všemohoucího Otce, kteří nepřijímají Mě, jeho milovaného Syna, pocítí pohnutí ve svých duších. Budou křičet o Pravdu, až uvidí, jak se svět změnil k nepoznání.

Potom ti, kdo Mě milují a zůstávají neochvějní ve své víře, jimž se ale nepodařilo Mě poznat, když volám k jejich duším, budou zcela přemoženi konečným poznáním, kdy se jim má Boží přítomnost dá poznat. Budu se radovat, až Mi tito moji následovníci dovolí je správně vést na poslední cestě.

Dám světu tyto dary, protože miluji každého. Očekávejte tento dar s láskou a díkůvzdáním.


Váš Ježíš


zpět