885. Poselství Matky Spásy ze dne 19. srpna 2013 v 18:28.


MÉ DĚTI, AŤ JSTE KDEKOLIV, MUSÍTE NASLOUCHAT MNĚ, VAŠÍ MILOVANÉ MATCE, V TOMTO ČASE SMUTKU


Mé děti, ať jste kdekoliv – musíte naslouchat mně, vaší milované Matce, v tomto čase smutku. Volám zvláště ty, kteří mě, Matku Boží, mají ve velké úctě, protože vám dávám útěchu v tomto čase velkého odpadlictví. Musíte přijmout tento zásah z nebes s povděkem a být vděční, že díky velké lásce mého milovaného Otce vám byl dán tento velký dar.

Domníváte-li se, že hrozivá vlna pohanství, která brzy pohltí církev mého Syna na celém světě, přesahuje vaši odolnost, pak musíte prosit o mou přímluvu. Ať se stane cokoliv, zůstanete-li věrni mému Synu, byť bude uděláno vše pro vaše zneklidnění, všechno bude dobré. Nemějte nikdy pocit, že je to beznadějné, neboť velká sláva mého Syna a Boží vůle se brzy ukáže.

Nezáleží na tom, kolik lidí bude v církvi uvedeno do těžkého omylu, Boží Slovo se rozšíří jako požár. Dva svědci Božího Slova – pravá křesťanská církev a Dům Izraele, obstojí ve zkoušce času. Z jejich úst bude vyléván oheň v podobě Ducha Svatého.

Časem, po odhalení otřesného zpustošení, ti, věrní Pravdě, povstanou a království Kristovo bude jejich. Lži budou vždy prohlédnuty, ačkoliv zpočátku vy, kteří jste byli naplněni darem Ducha Svatého, budete velmi trpět, až uvidíte strašlivé znesvěcení v církvích mého Syna. Opět uvidíte Pravdu a všichni z těch, kdo byli na začátku svedeni, nakonec pochopí zlo, které bylo před vás položeno.

Musíte jen důvěřovat mému Synu během této strastiplné cesty, kde bude s vámi zacházeno jako se zločinci, kvůli setrvání na věrnosti Božímu Slovu. Prosím, myslete na cestu mého Syna na Kalvárii. Přijměte tento kříž s láskou a důstojností, protože uděláte velkou radost mému Synu, když ponesete jeho břímě. Vaší obětí a utrpením vykoupí ty nejnehodnější z duší, a pak bude schopen sjednotit všechny Boží děti.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět