884. Poselství Ježíše ze dne 18. srpna 2013 v 17:45.


BUDOU VYZVÁNI STVRDIT NOVOU PŘÍSAHOU SVOU POSLUŠNOST A VĚRNOST CÍRKVI


Má vroucně milovaná dcero,

plán falešného proroka k oklamání světového duchovenstva již začal.

Pod rouškou obnovy a oživení katolické církve budou všichni duchovní v církvi posláni na duchovní cvičení, aby byli povzbuzeni přijmout nový apoštolát. Ten se velmi rozšíří a mnohým řeknou, že jeho cílem je sjednotit všechny ve světě ve jménu spravedlnosti. Bude jim řečeno, že tato nová mise zahrne světovou chudinu a bude se snažit dosáhnout jednoty. Budou vyzváni stvrdit novou přísahou svou poslušnost a věrnost církvi. Nebude se po nich vyžadovat, aby vložili svou důvěru ve Mne nebo v mé svaté Slovo. Místo toho budou přísahat věrnost novým samozvaným vůdcům, kteří ovládli Petrův stolec.

Nenechejte se mýlit, že ti, jimž byl udělen dar svěcení na kněze, budou přizváni k účasti na falši, kde Já, Ježíš Kristus, nebudu v čele, třebaže to tak bude vypadat. Hnací silou budou peníze a bude ustanovena nová finanční organizace k ovládnutí vyhledávání peněžních prostředků, aby zajistila, že z nich bude mít prospěch světová chudina.

Pozměníte-li jakkoliv vaše svaté svěcení, a pak se zaručíte svým životem někomu, kdo zpřetrhal všechny svazky se Mnou, nebudete hodni Mi dále sloužit. V očích Boha bude všechno jasné. V plánu bude přesvědčit Mé posvěcené služebníky, aby se ochotně účastnili ohavnosti, která spojí společnost a laický svět s církví, která byla ustavena Mnou, Ježíšem Kristem.

To je způsob, jakým budu urážen. Nevěřící budou tleskat každé snaze o přijetí zesvětštění; a to bude považováno za dobrou věc pro novou, takzvanou moderní dnešní společnost.

Křesťanům bude záhy podivné, až budou vidět světské osoby nadšeně přijímat katolickou církev. Ale mnozí setřepou své pochybnosti a pustí z hlavy své znepokojení, až podlehnou velkému klamu. V jádru tohoto plánu udělat zásadní převrat v církvi, leží nenávist ke Mně a všemu, co jsem své církvi dal. Musíte zpochybňovat všechno, co přijde v nadcházejících dnech. Vyžadujte odpovědi, až změní mé učení a pokřiví je, aby vyhovovala pohanům. Žádnému Mnou ustanovenému stoupenci by nikdy nebyla dána pravomoc to učinit, neboť se to rovná rouhání.

Běda těm, kteří dovolí, aby mým svatým Slovem bylo manipulováno, a dovolí, aby byl vytvořen prostor k projevu úcty těm, kteří Mě popírají.


Váš Ježíš


zpět