880. Poselství Ježíše ze dne 14. srpna 2013 v 15:15.


UCTÍVÁTE-LI MOU MATKU, MUSÍTE NAVŠTÍVIT JEJÍ POSVÁTNÁ MÍSTA A TAM JÍ VZDÁVAT POCTU


Má vroucně milovaná dcero,

žádný žijící člověk nedokáže nikdy plně poznat Satanovu lstivost. Vězte, že ti, které zamoří, na vás nikdy neudělají zlý dojem. Naopak, budou velmi přitažliví, plní humoru, vzbuzující respekt a přesvědčiví, že až vám odhalí svoje hříšné způsoby, podlehnete jejich klamu.

Ti v mé církvi, kteří vzdávají hold Zlému a otrocky následují jeho instrukce, vás velmi zmatou svým svatým vystupováním. Získají si mnohé z vás zdáním, že skutečně uctívají Mě a mou milovanou Matku. Vězte však, že každé gesto a každý zdánlivě zbožný skutek před oltáři, určenými k uctění mého jména, budou předstírané a skrytou urážkou. Musíte si uvědomit, že uctívají-li šelmu, potom to, co vám budou předvádět jako zbožný skutek, bude pravý opak. Jejich úmyslem bude vypadat co nejsvatěji a nejuctivěji, ale nenechejte se oklamat.

Uctíváte-li mou Matku, musíte navštěvovat její svatyně a tam jí vzdávat poctu. Vy, kdo Mě milujete, půjdete k ní. Musí pro vás být nepřijatelné, že by mé Matce mohl rozkazovat spolek nepřátel mé církve.

Další znamení, která budou chtít, aby svět přijal a která budou vypadat jako uctívání Trojjediného Boha, mé Matky a všech svatých, se budou jevit jako dobrá. Ale nepřátelé Boží vám je budou pokaždé předvádět jinak. Pokud vám předvedou něco nečekaného, vězte, že to je velké znamení šelmy, které má oklamat svět, aby uvěřil, že ona a její smečka jsou světci.


Váš Ježíš


zpět