879. Poselství Ježíše ze dne 13. srpna 2013 v 15:00.


BRZY BUDOU POUŽÍVAT KOSTELY JAKO MÍSTA
KE KOMERČNÍM ÚČELŮM A VYTVÁŘENÍ ZISKU


Má vroucně milovaná dcero,

jaké neštěstí budou pociťovat katolíci a křesťané po celém světě, až uvidí, jak se jejich kostely a místa pobožností změní v místa zábavy.

V kostelech se bude konat mnoho akcí, určených k mojí poctě, které však mé jméno budou urážet. Kostely budou brzy užívány jako místa ke komerčním účelům a vytváření zisku. Všechny tyto věci mají přijít, a ti, kteří Mě milují, budou plakat ve velkém zármutku. Jak jen ty ubohé duše budou trpět, až budou muset bojovat s takovým rouháním. Kacířství, které jim bylo vnuceno, bude znamenat, že takovým duším bude projeveno jen málo úcty během mnoha úkonů a obřadů, které urážejí Boha. Budou tam zpěvy, veselí, hlučné hlasy a vyprávění příběhů, které se Mnou nemají nic společného. Přesto všechny tyto ohavné činy budou páchány v mých kostelech a přede Mnou.

Moje dcero, věnuj teď pozornost mému slibu. Půjdu až na konec země, abych zachránil každého hříšníka. Duše ale budou tak zamořeny, že bez ohledu na to, co pro ně udělám, nikdy nepřijmou mé milosrdenství, dokonce ani ve chvíli smrti, i když budou vědět, že je očekává peklo.

Proto musíte přijmout, že takové duše budou pro Mne ztracené, protože jejich zkaženost je v nich tak hluboce zakořeněná, že žádný zásah je neoddělí od šelmy.

Co vám musím říct, je toto: Nedovolte těm, kteří jsou zamoření Zlým, aby Mi vás vzali skrze jejich lži. Přijmete-li lži, diktované vám těmi, kteří Mě neuctívají, oslabíte svou víru - byť by to byla jen jediná lež ve vztahu k mému učení. Podvolíte-li se třeba jen v jediném požadavku, usilujícím změnit váš výklad toho, co jsem vám řekl, bude to znamenat, že umožníte Zlému pokoušet vás usilovněji, aby vás ode Mne odvrátil.

Zacpěte si uši, až se rouhání vyřine z úst šelmy. Nepřijímejte vůbec nic, co zradí mé svátosti nebo mé učení. Jděte jinudy a následujte Mě, protože až se všechny tyto věci stanou, bude jen jediná cesta, kterou můžete jít. Tou je moje cesta – Cesta Pravdy. Jen celá pravda je přijatelná. Poloviční pravda znamená, že se stává lží.


Váš Ježíš


zpět