874. Poselství Boha Otce ze dne 7. srpna 2013 v 18:50.


ANTIKRIST JE NYNÍ PŘIPRAVEN DÁT SE POZNAT


Má nejdražší dcero,

svět se musí připravit na příchod největšího nepřítele lidstva od doby, kdy mé děti byly umístěny na zemi.

Antikrist je nyní připraven dát se poznat a má tento plán: Bude čekat, dokud války nezačnou zuřit všude. Potom zakročí a vytvoří falešný mír ve státu Izrael tím, že Izrael sjednotí s Palestinou do nečekaného spolku. Každý ho bude zahrnovat chválou. U toho ale nezůstane, bude postupovat rychlostí, nad kterou mnozí užasnou, a vyjedná mírové smlouvy v mnoha válkou zničených zemích. Znovu bude veleben a pak s mimořádnou oddaností obdivován miliardami lidí po celém světě.

Potom bude všechno vypadat dobře. Velmi brzy se bude angažovat do dobročinné činnosti a pak se propojí s hlavními světovými bankami, aby vytvořil novou a mocnou finanční instituci. Mnozí podnikatelé a političtí vůdci budou vtaženi do jeho četných plánů. Brzy bude vytvořena nová obludnost ve jménu nastartování světové ekonomiky. To bude nový Babylon, centrum vší moci, odkud světová elita a boháči budou provozovat své obchody. Bude to vypadat jako zdroj velkých novinek, prospěšných lidem v každém směru, počínaje prací, až k domům, ve kterých žijí, nebo potravě, kterou živí své rodiny.

Antikrist bude obklopen veškerou slávou. Potom společně s falešným prorokem vytvoří celosvětové partnerství, které bude prezentováno jako největší humanitární iniciativa. Svět bude tleskat tomuto novému Babylonu a každý se bude hlasitě dožadovat získat i jen nepatrný opěrný bod v jeho středu.

Všem bude řečeno, že nový Babylon slouží k oslavě velké jednoty, k podpoře životního prostředí, k přijetí matky země a k odstranění chudoby ve světě díky bohatství, které se bude řinout z jeho ohavných úst.

Až se to stane, ruka mého zásahu obrátí svět kolem jeho osy. Nehodlám jen přihlížet, aniž bych varoval své děti před následky přijetí takové ohavnosti, vytvořené v hlubinách pekla a uvalené na lidstvo. Má velká znamení budou dána všem, kdo tuto urážku přijímají s otevřenou náručí v mém svatém jménu.

Otřesu světem až se vychýlí. Žádný člověk nebude moci ignorovat můj zásah. Potom vrhnu oheň na třetinu země. Brzy zažijete hladomor, ale ne z mojí ruky – bude záměrný, zamořením země antikristem. A jakmile on, se svou sebrankou, zasáhne zlem nic netušící lid mnoha národů, Já mu to vrátím.

I když toto utrpení bude těžké snášet, nebojte se, děti, neboť bude krátké. Má láska je velká k vám všem, ale moje spravedlnost bude rychlá a můj trest hrozný.

Nesmíte přijmout, co vám bude předkládáno. Až uvidíte mírotvorce, antikrista, jak přijímá pocty a vyznamenání za svá velká díla ve válkou zničených zemích, vězte, že můj zásah je blízko.

Musíte neustále zůstat v jednotě s mým Synem, Ježíšem Kristem a modlit se, aby vám během časů nadcházejících zkoušek věrní kněží a duchovní zajistili dostupnost svátostí.

Má vůle se stane.

Nic nemůže, ani nebude moci zabránit naplnění poslední smlouvy, kde můj Syn bude panovat v pokoji.


Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší


zpět