870. Poselství Ježíše ze dne 5. srpna 2013 v 04:05.


AŽ ZMĚNÍ SVÁTOST KŘTU, VŠECHNY SLIBY ZŘEKNUTÍ SE SATANA ODSTRANÍ S PROHLÁŠENÍM, ŽE JE TO STAROMÓDNÍ


Má vroucně milovaná dcero,

ať nikdo nevěří během pronásledování, které moji milovaní posvěcení služebníci – kteří Mi zůstali věrni – budou muset snášet, že má církev může vůbec někdy zaniknout. Neboť to není možné. Má církev – mé mystické Tělo – má věčný život.

Když moji nepřátelé změní svátosti a zavedou nové ostatky, nové kříže a nové praktiky – a pak řeknou, že má církev zůstává taková, jaká vždy byla – tak lžou. Má církev se nemůže nikdy změnit.

Tak mnoho důvodů bude předloženo v každém národu, aby se znesvětila svátost manželství. Oni, nepřátelé Boha, chtějí, aby křesťané přijali manželství mezi páry stejného pohlaví, ale to nesmějí nikdy přijmout, protože to uráží mého Otce. Je to nepřijatelné v jeho očích. Až změní svátost křtu, všechny sliby zřeknutí se Satana odstraní s prohlášením, že je to staromódní a příliš děsivé. Řeknou, že je to bezvýznamné.

Potom kousek po kousku zavedou nové verze mého učení. Vy všichni, kdo věříte mé církvi, Mě nesmíte nikdy zradit. Nesmíte nikdy přijmout žádnou náhražku za svátosti, které jsem vám dal. Já jsem Pravda. Má církev zastupuje Pravdu. Ale jen tehdy si můžete činit nárok být částí mé církve, uchováte-li si celé mé učení, mé svátosti a přijmete, že má smrt na kříži byla tou největší obětí k dosažení vaší spásy.

Cokoliv, co se odchyluje od Pravdy, ze strachu urazit pohany, je velmi nebezpečné. Popřete-li Boží učení a budete následovat novou, alternativní církev, nezůstanete nadále částí mé církve. Budete-li vznášet námitky proti novým pohanským praktikám, které budou zavedeny falešným prorokem, budete považováni za kacíře. Pak se pokusí vás exkomunikovat v mém jménu. Zůstanete-li věrni Mně a odmítnete účast v tomto hrozném podvodu, pak zůstanete částí mé církve.

Volba může být bolestivá, až dojde ke všem těmto věcem, ale je to velmi jednoduché. Buď jste se Mnou, nebo proti Mně.


Váš Ježíš


zpět