869. Poselství Ježíše ze dne 4. srpna 2013 v 23:16.


MÁ PROROCTVÍ, ODHALUJÍCÍ PŘÍCHOD ANTIKRISTA, SE BRZY USKUTEČNÍ


Má vroucně milovaná dcero,

má proroctví, odhalující příchod antikrista, se brzy uskuteční.

Nadchází vám všem den, kdy musíte připravit své domovy a modlitební zvyklosti a všichni, kteří Mě následujete, musíte ochotně přinášet oběti, abyste Mi pomohli otevřít všude oči Božích dětí k tomuto zlu, které obrátí svět vzhůru nohama.

Právě tak, jako je každým pravým prorokem opovrhováno a je na obtíž, na vás, moji drazí následovníci, bude pohlíženo jako na zdroj mrzutostí, až odhalíte pravdu. Očekávejte posměch, potupu a pohrdání na každém rohu, kam se pohnete. Lidé, kteří vás obklopují, vás budou zastrašovat, kritizovat, stále na vás něco vidět, dokonce i když s nimi o mém Slovu ani nemluvíte.

Každý padlý anděl a démon, který v tomto čase pronikl na zem, bude k vám skrze slabé duše okamžitě přitahován, aby vás odradil od této práce.

Přijměte tento zármutek v mém jménu, neboť pokud tak učiníte, vzdáte větší slávu Bohu a to je jeden z největších darů, jaký Mi můžete dát. Já pak použiji vaše zkoušky k porážce Satana tím, že si vyžádám duše, předurčené stát se jeho.

Málokdo rozumí Božím zákonům z nebes a úloze kříže ve vašich životech. Jednoho dne všechny Boží děti pochopí, proč musí vydržet tyto kruté činy. Pokračujte v úkolu šíření Pravdy, nevšímejte si nenávisti, jíž budete svědky, a nikdy nepřijímejte příkazy od těch, kteří Mě popírají.

Váš pochod k Novému ráji bude těžký. Ale i jen s malou armádou můžete přemoci tvrdost trestů, které světu bude udílet antikrist. Vaším úkolem je varovat ostatní před nebezpečím přijetí zákonů Satana jako náhražky zákonů Božích.

Jen na příkaz mého Otce mohu vzít s sebou všechny, jejichž jména jsou zapsána v Knize živých, ale ti, kdo se s poslušným souhlasem zavážou věrností falešnému proroku, podlehnou přitažlivému vystupování antikrista.


Váš Ježíš


zpět