867. Poselství Matky Spásy ze dne 2. srpna 2013 v 15:10.


BRZY BUDE PO VÁS POŽADOVÁNO, ABYSTE ROZDÁVALI NÁHRAŽKU NEJSVĚTĚJŠÍ EUCHARISTIE, KTERÁ NEBUDE TĚLEM MÉHO SYNA


Mé dítě,

stojím v tomto čase před mým Synem a ve velkém žalu padám na tvář k jeho nohám. Právě tak, jako jsem musela přihlížet jeho smrtelnému zápasu u paty jeho kříže během jeho strašného ukřižování, musím nyní snášet jeho bolest ještě jednou.

Ukřižování mého Syna se děje znovu, když jeho Tělo, jeho mystické Tělo, které je jeho církví na zemi, musí snášet bičování jeho vlastními. Oni, nepřátelé v jeho církvi na zemi, budou bičovat jeho Tělo, trhat je na kusy, krutě je zesměšňovat a znesvěcovat je před tím, než je odhodí. Církev mého Syna je nyní bičována během toho, co bude prvním stupněm jeho ukřižování na zemi v těchto časech. Vezmou jeho Tělo – v nejsvětější eucharistii – a urazí Ho, stejně jako poníží. Budou vidět mnohá znamení toho, jak budou dělána všemožná neuctivá a záštiplná gesta k jeho proklínání. Až potupí jeho nejsvětější eucharistii, tak ji vyhodí a brzy bude velmi těžké ji přijmout. To je jen jeden z mnoha plánů, které jsou v běhu, jak odstranit přítomnost mého Syna ze mše svaté.

Mnozí uvidí tato odporná gesta, a budou vědět, že jsou pro mého Syna urážkou. Mnozí budou protestovat, ale jejich hlasy nebudou slyšeny. Vy, ubozí kněží, kteří budete trpět kvůli tomuto znesvěcení, musíte prosit mě, vaši Matku, abych vám pomohla snést takovou bolest. V žádném případě nesmíte s nejsvětější eucharistií manipulovat, neboť je to vaše jediná potrava spásy. Bez ní budete hladovět. Musí být vždy k dispozici každičkému z Božích dětí. Nesmíte nikdy přijmout, že nějaký jiný druh chleba je potravou života.

Brzy bude po vás požadováno, abyste rozdávali náhražku nejsvětější eucharistie, která nebude Tělem mého Syna. Musíte zůstat věrni daru nejsvětější eucharistie, i když vám řeknou, že už je bezvýznamná – nadále nepřijatelná v novém světovém náboženství.


Vaše Matka v Kristu
Matka Spásy


zpět