864. Poselství Matky Spásy ze dne 31. července 2013 v 18:31.


PRÁVĚ TAK, JAK SVATÉ BOŽÍ SLOVO DOKÁŽE SJEDNOTIT DUŠE, MŮŽE TAKÉ ZPŮSOBIT VELKÉ ROZDĚLENÍ


Mé dítě,

když milujete mého Syna, Ježíše Krista, přivede to všechny, kdo Ho skutečně milují, blíže k sobě. Když ti, kteří milují mého Syna, shledávají těžké milovat druhé, potřebují volat ke mně, Matce Spásy, abych otevřela jejich srdce.

Láska mého Syna je tak silná, že se mocí Ducha Svatého může rychle rozšířit z jednoho koutu světa do každé jeho části. Když je svaté Slovo mého Syna touto misí dáno všem Božím dětem, pronikne srdcem pokorných duší, které poznají Spasitele, jakmile promluví. Láska, která vyzařuje z jeho Slova, dávanému vám v tomto čase dějin lidstva, sjednotí okamžitě milióny duší, jako byste se vzájemně znali celý svůj život. Je tak mocná, že se může silou řeči rychle rozšířit ve všech jazycích od národa k národu. Podle toho poznáte, že Slova těchto poselství pocházejí od mého Syna.

Právě tak, jak svaté Boží Slovo dokáže duše sjednotit, může také způsobit velké rozdělení. Nenávist, která plyne z toho, že Boží Slovo uchvacuje duše, je nejhorší svého druhu. Přitahují-li tato poselství takovou nenávist a hrozné činy těch, kdo sami sebe nazývají pravými stoupenci mého Syna, pak vězte, že je to Zlý, kdo je toho příčinou. Mé ubohé duše, mé zmatené děti, nesmíte se nikdy obrátit zády, nejste-li si jisti Slovy mého Syna. Musíte mít stále otevřenou mysl a zůstat věrni tomu, co vás učil. Nesuďte nikoho v jeho jménu. Milujte jeden druhého. Když nevěříte, že Bůh poslal svého posledního proroka, tak to nevadí. Prosím, nezapomeňte však váš závazek – splnění vaší povinnosti k mému Synu přísným dodržováním jeho učení.

Nesmíte nikdy přijmout, že by požehnal jakékoliv nové učení, které nedal světu, když chodil po zemi. Nikdy by nestrpěl nic, co by nahrazovalo jeho smrt na kříži na oltářích světa.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět