862. Poselství Matky Spásy ze dne 29. července 2013 v 19:05.


MUSÍTE SE DRŽET TRADIČNÍCH KŘÍŽŮ, NEBOŤ BRZY ZMIZÍ


Mé děti,

mějte stále na paměti, že Boží mocí a milostí mého Syna rozdrtím šelmu, a až se vše bude zdát beznadějné, vláda Zlého dojde k náhlému konci.

Můj ochranný plášť pokryje všechny, kdo ke mně volají o pomoc, během těchto těžkých časů. Pamatujte, že když jsem ztratila svého Syna, když Mu bylo dvanáct let, že jsem Ho našla v chrámu. Modlete se, mé děti, a jděte nyní do svých kostelů nabídnout oběti, které jsou třeba, abyste mohli prosit o vytrvalost v této strašné duchovní bitvě o duše.

Můj Syn tolik vytrpěl svou smrtí na kříži, ale to bylo jen jedno břímě. Největší utrpení, které snáší dnes, je kvůli těm, kteří jsou pro Něj již ztracení. A nyní, jak se duch zla snaží vzít Mu všechny, kteří Ho milují, jeho bolest Ho propaluje jako meč, roztínající Ho ve dví.

Smírčí duše budou nyní trpět tou největší bolestí, až začne pronásledování Božích dětí. Křížem mého Syna jste byli zachráněni. Jeho křížem budete bojovat proti zlu a jeho kříž, je-li posvěcený, vás ochrání. Ale pokud se tento kříž změní, nebo se objeví jiný, bude to výsměch smrti mého Syna pro záchranu hříšníků. Musíte se držet tradičních křížů, neboť brzy zmizí.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět