858. Poselství Ježíše ze dne 25. července 2013 v 20:40.


PŘESTOŽE VYVOLAJÍ STRACH, NEBUDOU NIČÍM VE SROVNÁNÍ S PŘICHÁZEJÍCÍM VELKÝM TRESTEM


Má vroucně milovaná dcero,

ruka mého Otce nyní zasáhla ve světě trestem kvůli hříchům lidí. Hřích ve světě vzrostl, protože lidé už nerozlišují mezi dobrem a zlem. Nelze uniknout ohni hněvu mého Otce, když vaše země svými zákony tleskají ohavnému hříchu.

Tyto tresty spatříte proběhnout po celém světě. Přestože vyvolají strach, nebudou ničím ve srovnání s přicházejícím Velkým trestem. Člověk je tvrdohlavý. Odmítá pomoc, nabízenou Bohem. Lidstvo si vybralo Boha odmítnout a každý jeden z vás bude trpět kvůli pohanům mezi vámi.

Moje volání z nebes je především k záchraně všech duší, ale mohu jím také pomoci zmírnit tresty, které postihnou lidské pokolení. Jak jen velké je moje milosrdenství. Jak jen velká je moje trpělivost, ale ti, kteří odmítají mé učení, a kteří se vyhýbají mému Otci, svému Stvořiteli, poznají brzy následky.

Volám ke všem náboženstvím a prosím o vaše modlitby za zmírnění trestů, ať už přijímáte tato poselství, nebo ne. Modlitby jsou nutné ke zmírnění katastrof, které již začaly. Modlete se, modlete se, modlete se za své životy a za spásu svých duší.


Váš Ježíš


zpět