854. Poselství Ježíše ze dne 22. července 2013 v 19:09.


DŮVĚŘUJTE MI A JÁ OTEVŘU VAŠE OČI PRAVDĚ O VAŠÍ NÁDHERNÉ BUDOUCNOSTI


Má vroucně milovaná dcero,

obracím se ke všem mladým lidem ve světě, všech náboženských vyznání a věrouk.

Já jsem Ježíš Kristus, Spasitel světa a brzy se vám nechám poznat. Jakmile se to stane, během nadpřirozené události, kterou prožijete ve stejném okamžiku po celém světě, poznáte Pravdu.

Možná, že teď mé volání nepřijmete. Možná, že Mě nepřijmete ani ve svém každodenním životě, ale až pocítíte moji lásku, na ničem jiném už vám nebude záležet. Čas k mému Druhému příchodu se přiblížil. Tato událost, kdy přijdu, abych vám přinesl pokoj, kdy slavnostně vyhlásím Nový ráj, vás zaplaví radostí, jakou jste nikdy dříve neprožili. Přinesu vám život překonávající vaše sny – život, který, byť i jen letmo spatříte, bude vším, po čem budete toužit.

Druhého příchodu není třeba se obávat, protože to bude ta nejpůsobivější radostná událost. To vám slibuji. Nesmíte se bát nebo se domnívat, že život skončil – že vám byl upřen čas daný vám pro tento svět – protože život teprve začne. Tentokrát už nebude žádná trýzeň, bolest, hněv, nenávist nebo odloučení. Jen láska bude vzkvétat a s ní život v nádheře, kde budete žít v naprosté harmonii, lásce a pokoji se svými milovanými.

Připravuji svět na tuto velkou, předpověděnou událost. Abych vás připravil na to, že se svět v mžiku oka změní k dobrému, musíte přijít ke Mně. Aby vám mohl být dán tento život v Novém ráji, kde bude uchováno vaše dokonalé tělo i duše, musíte Mě poprosit, abych vám vaši duši očistil. Abych to mohl udělat, musíte Mě poprosit, abych vám odpustil vaše hříchy. Je to jednoduché. Já vím, že jste hříšníci. Vy víte, že jste hříšníci, ale to vás nikdy nesmí ode Mne oddělit.

Máte-li obavy nebo starosti, tak Mi o nich povězte a Já utiším vaši bolest. Důvěřujte Mi a Já otevřu vaše oči pravdě o vaší nádherné budoucnosti. Až země bude obnovena a Druhý příchod vyhlášen, budu na vás čekat, abych vás přivítal. Budu vás vždy milovat, neboť to pro vás jsem se vzdal svého těla, když jsem svolil, aby Mě ukřižovali. Když vás tolik miluji, potom by nic nemělo stát v cestě, abyste se dnes na Mne obrátili.

Čekám na vaše volání.


Váš Ježíš


zpět