849. Poselství Matky Spásy ze dne 18. července 2013 v 19:14.


MEDAILON SPÁSY NABÍZÍ DAR OBRÁCENÍ


Mé dítě,

přeji si, aby bylo oznámeno, že od nynějška mám být oslovována posledním titulem, který mi dal můj Syn na zemi. V této poslední misi se máte po všechny časy o mně zmiňovat jako o Matce Spásy.

Ať je zhotoven a vyražen medailon s mojí podobou, kde na jedné straně budu zobrazena se sluncem za hlavou a s nasazenou trnovou korunou, do níž je vpleteno dvanáct hvězd. Na druhé straně medailonu si přeji vyobrazit Nejsvětější Srdce mého Syna se dvěma zkříženými meči spásy, které budou na obou stranách.

Meče spásy budou mít dvojí význam. První meč zabije šelmu, a mně bylo dáno tak učinit v Poslední den. Druhý meč pronikne srdci nejzatvrzelejších hříšníků a bude mečem, jímž budou zachráněny jejich duše.

Tyto medailony budou dostupné ve velkém množství a pak, až je obdrží ti, kteří je vyhledají, musí být požehnány knězem a dány bez omezení ostatním. Tento Medailon spásy nabízí dar obrácení a spásy.

Všichni, kdo obdrží Medailon spásy, se musí modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (115):

O dar obrácení

"Ó, Matko Spásy, pokryj mou duši svými slzami spásy.

Zbav mě pochybností.

Pozdvihni mé srdce, abych vnímal přítomnost tvého Syna.

Přines mi pokoj a útěchu.

Oroduj za mě, abych byl opravdu obrácen.

Pomoz mi přijmout Pravdu a otevři mé srdce k přijetí milosrdenství tvého Syna, Ježíše Krista. Amen."

Mé dítě, prosím, nechej tento medailon navrhnout a vyrobit. Povedu tě na každém kroku cesty, a pak se musíš postarat, aby byl dostupný po celém světě.

Jdi v pokoji sloužit mému Synu.


Tvá Matka
Matka Spásy


zpět